Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET MDR

ESET MDR zapewnia podgląd incydentów i wykryć z ESET Inspect. Aby użyć ESET MDR, potrzebujesz licencji ESET Inspect oraz rozwiązania ESET PROTECT poziomu MDR.


note

Dostępność ESET MDR w poszczególnych krajach

Rozwiązanie ESET MDR jest dostępne w następujących krajach: USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Włochy, kraje DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), kraje skandynawskie (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia, Islandia), Słowacja, Czechy, Ukraina.

Usługa ESET MDR obejmuje wszystkie zarządzane urządzenia obsługujące rozwiązanie ESET Inspect. Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać urządzenia, których zabezpieczeniami chcesz zarządzać niezależnie od usługi ESET MDR:

1.Otwórz ESET PROTECT i przejdź do widoku Komputery.

2.Kliknij ikonę koła zębatego obok istniejącej statycznej grupy nadrzędnej i wybierz pozycję Nowa grupa statyczna.

3.Wpisz exempt w polu Nazwa i kliknij Zakończ.

4.Wybierz grupę nadrzędną i wybierz urządzenia, które chcesz uwzględnić w grupie exempt.

5.Kliknij Komputer > Zarządzaj > Przenieś do grupy i wybierz grupę exempt.

Urządzenia w grupie exempt są pod Twoim nadzorem — możesz zarządzać incydentami ręcznie bez automatycznie przypisanych działań następczych.


note

Zobacz również panel kontrolny ESET MDR.

Raport ESET MDR

Raport ESET MDR stanowi cotygodniowe podsumowanie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zgromadzonych z różnych źródeł w sieci.


important

Do zaplanowania raportu ESET MDR potrzebne są następujące zestawy uprawnień:

Raporty ESET MDR — Zapis

Zadania serwera i elementy wyzwalająceGeneruj raport — Użycie, Zapis


note

Po aktywowaniu licencji ESET PROTECT MDR jedno zadanie serwera jest planowane automatycznie z przypisanym adresem e-mail administratora.

Odbiorcy otrzymają raport tygodniowy ESET MDR automatycznie.

1.Kliknij opcję Raporty i wybierz kartę Kategorie i szablony > ESET MDR.

2.Kliknij ikonę koła zębatego Czynności w raporcie tygodniowym ESET MDR, a następnie kliknij opcję Zaplanuj.

3.Możesz też kliknąć opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi do raportu. Kliknij przycisk Kontynuuj.

4. Wybierz preferowany język raportu z menu rozwijanego Ustawienia regionalne, a następnie wybierz strefę czasową z menu rozwijanego Strefa czasowa. Menu rozwijane Typ elementu wyzwalającego jest wyłączone. Opcja tygodniowa (w każdy poniedziałek) jest wybierana automatycznie.

5.Wpisz adres e-mail odbiorcy w polu Wyślij do.

6.Możesz również wybrać opcję Dostosuj wiadomość i wpisać temat oraz treść wiadomości.

7.Kliknij opcję Zakończ.

Opcjonalnie możesz utworzyć raport tygodniowy ESET MDR, uruchamiając zadanie serwera Generuj raport:

1.Wybierz pozycję Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera.

2.Wybierz opcję Generuj raport z menu rozwijanego Zadanie i kliknij Kontynuuj.

3.Kliknij Dodaj szablon raportu i wybierz Raport tygodniowy ESET MDR.

4.Wpisz adres e-mail odbiorcy w polu Wyślij do.

5.Możesz również wybrać opcję Dostosuj wiadomość i wpisać temat oraz treść wiadomości.

6.Kliknij przycisk Kontynuuj.

7.Wybierz preferowany język raportu z menu rozwijanego Ustawienia regionalne, a następnie wybierz strefę czasową z menu rozwijanego Strefa czasowa. Menu rozwijane Typ elementu wyzwalającego jest wyłączone. Opcja tygodniowa (w każdy poniedziałek) jest wybierana automatycznie.

8.Kliknij przycisk Kontynuuj.

9.Sprawdź ustawienia w sekcji Podsumowanie i kliknij Zakończ.


note

Raport tygodniowy ESET MDR otrzymasz w formie pliku .pdf.

Raport tygodniowy ESET MDR jest generowany w każdy poniedziałek z warstwą aktywną ESET PROTECT MDR.