Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Αυτόματες ενημερώσεις των προϊόντων ασφάλειας ESET

Το ESET PROTECT έκδοση 9.0 και νεότερες εκδόσεις περιλαμβάνει μια δυνατότητα για να διατηρούνται τα προϊόντα ασφάλειας ESET ενημερωμένα με την πιο πρόσφατη έκδοση στους διαχειριζόμενους υπολογιστές.

Οι αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος ενεργοποιούνται αυτόματα σε μια νέα εγκατάσταση του ESET PROTECT.


important

Πρέπει να έχετε ένα κατάλληλο προϊόν ασφάλειας ESET για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Αυτόματες ενημερώσεις». Ανατρέξτε στη λίστα επιχειρηματικών προϊόντων της ESET που υποστηρίζουν αυτόματες ενημερώσεις. Άλλα προϊόντα ασφάλειας ESET υποστηρίζουν αυτόματες ενημερώσεις και η ESET θα προσθέσει αυτή τη δυνατότητα σε αυτά τα προϊόντα στο μέλλον.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των αυτόματων ενημερώσεων μέσω μιας πολιτικής.

Δείτε επίσης τις Συνήθεις ερωτήσεις για τις αυτόματες ενημερώσεις. Η πρώτη αυτόματη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί όταν κυκλοφορήσει μια μελλοντική έκδοση της αρχικής δομής 9.x (για παράδειγμα, 9.1 ή 9.0.xxxx.y, όπου το xxxx είναι υψηλότερο από την πρώτη δομή 9.x). Για να διασφαλιστεί η μέγιστη σταθερότητα ενημερώσεων, οι αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος διανέμονται με καθυστέρηση μετά τη γενική κυκλοφορία μιας νέας έκδοσης προϊόντος ασφάλειας της ESET. Στο μεταξύ, η Κονσόλα διαδικτύου μπορεί να αναφέρει ότι το προϊόν ασφάλειας της ESET δεν είναι ενημερωμένο.

Δείτε επίσης το θέμα Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ενημέρωσης και κυκλοφορίας των προϊόντων ESET;

Οι αυτόματες ενημερώσεις δεν λειτουργούν εάν χρησιμοποιείτε ένα αποθετήριο χωρίς σύνδεση που δεν περιέχει τα μεταδεδομένα (π.χ., εάν αντιγράψατε προγράμματα εγκατάστασης σε μια κοινόχρηστη μονάδα δίσκου δικτύου). Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ειδώλου για να δημιουργήσετε ένα αποθετήριο εκτός σύνδεσης που υποστηρίζει αυτόματες ενημερώσεις. Το αποθετήριο χωρίς σύνδεση του Εργαλείου ειδώλου διανέμει τις αυτόματες ενημερώσεις ταυτόχρονα σε ολόκληρο το δίκτυο (ένα αποθετήριο με σύνδεση διανέμει σταδιακά τις αυτόματες ενημερώσεις).


note

Ακολουθήστε μία από τις παρακάτω επιλογές για να αναβαθμίσετε τα προϊόντα ασφάλειας ESET στο δίκτυό σας σε μια έκδοση που υποστηρίζει αυτόματες ενημερώσεις:

Χρησιμοποιήστε την ενέργεια με ένα κλικ στη διαδρομή Πίνακας ελέγχου > Επισκόπηση κατάστασης > Κατάσταση έκδοσης στοιχείου > κάντε κλικ στο ραβδόγραμμα και επιλέξτε το στοιχείο Η ενημέρωση εγκατέστησε στοιχεία ESET.

Στο στοιχείο Υπολογιστές, κάντε κλικ στο εικονίδιο γραναζιού που βρίσκεται δίπλα στην στατική ομάδα Όλοι και επιλέξτε τα στοιχεία Εργασίες > Ενημέρωση > Ενημέρωση προϊόντων ESET.

Χρησιμοποιήστε την Εργασία εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει αναβάθμιση από το ESET PROTECT 8.x ή το ESMC 7.2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναβάθμιση με ένα κλικ στο παράθυρο Αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος.

Υπάρχουν δύο τρόποι αναβάθμισης των προϊόντων ασφάλειας ESET στην πιο πρόσφατη έκδοση:

Εργασία εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη

Δυνατότητα αυτόματων ενημερώσεων

Διαφορές μεταξύ της Εργασίας εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη και της δυνατότητας «Αυτόματες ενημερώσεις»:


Διαδικασία αναβάθμισης

Επανεκκίνηση μετά την αναβάθμιση

Μελλοντικές αναβαθμίσεις

Εργασία εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη

Η διεργασία αναβάθμισης περιλαμβάνει την επανεγκατάσταση του προϊόντος ασφάλειας ESET.

Η αναβάθμιση του προϊόντος ασφάλειας ESET απαιτεί άμεση επανεκκίνηση του υπολογιστή για λόγους ασφαλείας (για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα του αναβαθμισμένου προϊόντος ασφάλειας ESET).

Μη αυτόματη - Ο διαχειριστής πρέπει να ξεκινά κάθε μελλοντική αναβάθμιση εκτελώντας την Εργασία εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη - δείτε τις διαθέσιμες επιλογές παραπάνω.

Αυτόματες ενημερώσεις

Η διεργασία αναβάθμισης δεν περιλαμβάνει την επανεγκατάσταση του προϊόντος ασφάλειας ESET.

Η αναβάθμιση του προϊόντος ασφάλειας ESET απαιτεί επανεκκίνηση του υπολογιστή, αλλά όχι αμέσως. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται μετά από την επόμενη επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ο διαχειριστής του ESET PROTECT μπορεί να επιβάλει την αναβάθμιση του υπολογιστή και να τον επανεκκινήσει απομακρυσμένα από την Κονσόλα διαδικτύου χρησιμοποιώντας την Εργασία τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή-πελάτη με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Επανεκκίνηση υπολογιστή.

Αυτόματη - Αυτόματες ενημερώσεις των υποστηριζόμενων προϊόντων ασφάλειας ESET όταν κυκλοφορεί μια νέα έκδοση (η ενημέρωση καθυστερεί για λόγους σταθερότητας).

Ενημερωμένες Συμφωνίες Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη διαχειριζόμενων προϊόντων ασφάλειας ESET

Η Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT ειδοποιεί τον διαχειριστή εάν είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ενός διαχειριζόμενου προϊόντος ασφάλειας ESET.

eula_has_changed

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή των τροποποιημένων Συμφωνιών Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη για να δείτε τις λεπτομέρειες ή Απόκρυψη για να μετακινήσετε την ειδοποίηση κάτω από ένα κίτρινο εικονίδιο κουδουνίσματος στην επάνω γραμμή εργαλείων.

eula_has_changed_minimized

Όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Προβολή της τροποποιημένης Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν ασφάλειας ESET και τις αλλαγές στη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη:

Εάν έχετε παλαιότερες εκδόσεις προϊόντων ασφάλειας ESET που δεν υποστηρίζουν αυτόματες ενημερώσεις (για παράδειγμα, ESET Endpoint 8.x και παλαιότερες εκδόσεις), κάντε κλικ στο στοιχείο Αποδοχή για να αποδεχτείτε την ενημερωμένη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη και να ενεργοποιήσετε την αναβάθμιση σε μια έκδοση που υποστηρίζει αυτόματες ενημερώσεις.

eula_has_changed_popup

Εάν έχετε επιχειρηματικά προϊόντα ESET που υποστηρίζουν αυτόματες ενημερώσεις (για παράδειγμα, ESET Endpoint έκδοση 9 και νεότερες εκδόσεις), θα λάβετε μια ειδοποίηση σχετικά με την ενημερωμένη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, αλλά δεν χρειάζεται να την αποδεχτείτε (το κουμπί Αποδοχή δεν θα είναι διαθέσιμο) για να ενημερώσετε τα προϊόντα ασφάλειας ESET σε νεότερες εκδόσεις.

Επόμενη αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση του ESET PROTECT

Εάν έχετε αναβαθμίσει από προηγούμενη έκδοση του ESET PROTECT (ή από το ESMC 7.2) στο ESET PROTECT 10.0, η κονσόλα διαδικτύου θα εμφανίσει την ειδοποίηση Αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος.

automatic_product_updates_notification

Οι αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος θα ενεργοποιηθούν αυτόματα σε όλους τους διαχειριζόμενους υπολογιστές (στατική ομάδα Όλοι ***) 60 ημέρες μετά από την ημέρα που θα εμφανιστεί η ειδοποίηση. Εάν απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις, η ειδοποίηση δεν εξαφανίζεται, αλλά μπορείτε να την αγνοήσετε.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή περισσότερων για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των αυτόματων ενημερώσεων προϊόντος. Θα εμφανιστεί το παράθυρο Αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος:

automatic_product_updates_popup

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση τώρα για να ενεργοποιήσετε αμέσως τις αυτόματες ενημερώσεις σε όλους τους διαχειριζόμενους υπολογιστές (στατική ομάδα Όλοι).

Κάντε κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση παραμέτρων ενημερώσεων προϊόντος για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πολιτικής αυτόματων ενημερώσεων.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Θέλω να εγκαταστήσω μια έκδοση προϊόντος που υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης στο παράθυρο Αυτόματες ενημερώσεις προϊόντος και το ESET PROTECT θα εμφανίσει μια επιλογή αναβάθμισης με ένα κλικ (μια Εργασία εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη).