Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Στατικές ομάδες

Οι στατικές ομάδες χρησιμοποιούνται:

Για την οργάνωση συσκευών και την ιεράρχηση ομάδων και υπο-ομάδων

Για την οργάνωση αντικειμένων

Ως οικιακές ομάδες για τους χρήστες

Οικιακή ομάδα - Η Οικιακή ομάδα ανιχνεύεται αυτόματα με βάση το αντιστοιχισμένο σύνολο δικαιωμάτων του τρέχοντος ενεργού χρήστη.


example

Παράδειγμα σεναρίου:

Ο τρέχων ενεργός λογαριασμός χρήστη έχει δικαίωμα πρόσβασης για Εγγραφή για την Εργασία εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη και ο λογαριασμός χρήστη Οικιακή ομάδα είναι «Department_1». Όταν ο χρήστης δημιουργεί μια νέα Εργασία εγκατάστασης λογισμικού στον υπολογιστή-πελάτη, ο λογαριασμός «Department_1» θα επιλεχτεί αυτόματα ως Οικιακή ομάδα της εργασίας στον υπολογιστή-πελάτη.

Εάν η προκαθορισμένη Οικιακή ομάδα δεν πληροί στις προσδοκίες σας, μπορείτε να επιλέξετε μη αυτόματα την Οικιακή ομάδα.

Οι στατικές ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με μη αυτόματο τρόπο. Οι συσκευές μπορούν να μετακινηθούν μη αυτόματα σε ομάδες. Κάθε υπολογιστής ή κινητή συσκευή μπορεί να ανήκει σε μία μόνο στατική ομάδα. Η διαχείριση των στατικών ομάδων είναι διαθέσιμη μέσω των ενεργειών ομάδας.

Υπάρχουν δύο προεπιλεγμένες στατικές ομάδες:

Όλα - Αυτή είναι η κύρια ομάδα για όλες τις συσκευές στο δίκτυο του διακομιστή ESET PROTECT . Όλα τα αντικείμενα που δημιουργούνται από το διαχειριστή περιλαμβάνονται (από προεπιλογή) σε αυτή την ομάδα. Εμφανίζεται πάντα και δεν είναι δυνατή η μετονομασία της. Η πρόσβαση σε αυτή την ομάδα παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε όλες τις υπο-ομάδες, συνεπώς θα πρέπει να εκχωρείται με προσοχή.

Απολεσθέντα - Θυγατρική ομάδα της ομάδας Όλα. Κάθε νέος υπολογιστής που συνδέεται με τον διακομιστή ESET PROTECT για πρώτη φορά εμφανίζεται αυτόματα σε αυτήν την ομάδα. Μπορείτε να μετονομάσετε ή να αντιγράψετε την ομάδα, αλλά δεν μπορείτε να τη διαγράψετε ή να τη μετακινήσετε.

Για να μετακινήσετε έναν υπολογιστή σε άλλη στατική ομάδα, κάντε κλικ στον υπολογιστή > επιλέξτε manage_default Διαχείριση > move_default Μετακίνηση στην ομάδα > επιλέξτε τη στατική ομάδα προορισμού και κάντε κλικ στο OK.


important

Μια στατική ομάδα είναι δυνατό να διαγραφεί μόνο εάν:

Ο χρήστης έχει δικαιώματα εγγραφής σε αυτή την ομάδα

Η ομάδα είναι κενή

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αντικείμενα στη στατική ομάδα, η λειτουργία διαγραφής αποτυγχάνει. Υπάρχει ένα κουμπί φιλτραρίσματος Ομάδα πρόσβασης σε κάθε μενού (για παράδειγμα, Προγράμματα εγκατάστασης) με αντικείμενα.

access_group Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή για να επιλέξετε μια στατική ομάδα. Η προβολή θα εμφανίσει μόνο τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα. Με αυτήν τη φιλτραρισμένη προβολή, ο χρήστης μπορεί εύκολα να χειριστεί αντικείμενα από μια ομάδα.