Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Διερεύνηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διερεύνησης πίνακα ελέγχου για να εξετάσετε τα δεδομένα πιο αναλυτικά. Σας επιτρέπει να επιλέγετε συγκεκριμένα στοιχεία από μια περίληψη και να προβάλετε λεπτομερή δεδομένα σχετικά με αυτά. Εστιάστε στο στοιχείο ενδιαφέροντος κάνοντας διερεύνηση στις πληροφορίες περίληψης, προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο στοιχείο. Συνήθως υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα τα οποία μπορείτε να διερευνήσετε.

Υπάρχουν πολλές επιλογές διερεύνησης:

Εμφάνιση Λεπτομερών πληροφοριών - Όνομα υπολογιστή και περιγραφή, όνομα στατικής ομάδας κ.λπ. Εμφανίζει τα αρχικά (όχι συγκεντρωτικά) δεδομένα για τη σειρά που έχετε επιλέξει.

Εμφάνιση Μόνο 'τιμή' - Εμφανίζει μόνο δεδομένα με το επιλεγμένο επίπεδο κρισιμότητας: Πληροφορίες, κρισιμότητα, κίνδυνος ασφάλειας, ειδοποίηση ασφάλειας, κ.λπ.

Ανάπτυξη στήλης 'τιμή' - Εμφανίζει συγκεντρωτικές πληροφορίες (συνήθως για το πλήθος ή το άθροισμα). Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μόνο ένας αριθμός στη στήλη και κάνετε κλικ στο στοιχείο Ανάπτυξη στήλης 'Υπολογιστής', θα εμφανιστούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τους υπολογιστές.

Εμφάνιση Στη σελίδα υπολογιστών (όλοι) - Σας ανακατευθύνει στη σελίδα Υπολογιστές (εμφανίζει αποτέλεσμα μόνο 100 στοιχείων).

Ενέργειες με ένα κλικ

Αναφορές με πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίστηκαν, οι οποίες περιέχουν πρόσθετες επιλογές διερεύνησης εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο στον πίνακα/στο διάγραμμα:

'εργασία για την επίλυση του επιλεγμένου συναγερμού' - Μπορείτε να επιλύσετε το συναγερμό επιλέγοντας την προτεινόμενη εργασία που θα εκτελεστεί ASAP.

Εάν δεν μπορεί να επιλυθεί ο συναγερμός μέσω μιας εργασίας, αλλά μπορεί να επιλυθεί με τη ρύθμιση μιας πολιτικής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

oΔιαχείριση πολιτικών

oΝέα πολιτική

Αναζήτηση στον ιστό - Ενεργοποιεί αναζήτηση στο Google για τον επιλεγμένο συναγερμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν δεν υπάρχει προτεινόμενη απόκριση (ρύθμιση εργασίας υπολογιστή-πελάτη ή πολιτικής) για την επίλυση του επιλεγμένου συναγερμού.


note

Τα αποτελέσματα που λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε τη διερεύνηση άλλων αναφορών εμφανίζουν μόνο τα πρώτα 1.000 στοιχεία.

Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και λήψη, εάν θέλετε να δημιουργήσετε και να λάβετε την αναφορά. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους εξής τύπους αρχείου: .pdf ή .csv. η μορφή CSV είναι κατάλληλη μόνο για δεδομένα πίνακα και χρησιμοποιεί ; (ερωτηματικό) ως διαχωριστικό. Εάν πραγματοποιήσετε λήψη μιας αναφοράς CSV και δείτε αριθμούς σε μια στήλη όπου αναμένετε κείμενο, συνιστάται να πραγματοποιήσετε λήψη μιας αναφοράς PDF για να δείτε τις τιμές κειμένου.

drilldown_computer_expand

drilldown_computer_all