Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Ρύθμιση παραμέτρων αυτόματων ενημερώσεων προϊόντος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των αυτόματων ενημερώσεων μέσω της δυνατότητας πολιτικής Αυτόματες ενημερώσεις που καλύπτει τα συμβατά προϊόντα ασφάλειας ESET με προεπιλεγμένο προορισμό την στατική ομάδα Όλοι.

Αλλαγή των ενσωματωμένων προορισμών της πολιτικής αυτόματων ενημερώσεων

Στην Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτικές > αναπτύξτε το στοιχείο Ενσωματωμένες πολιτικές > κάντε κλικ στην πολιτική > επιλέξτε change_default Αλλαγή αντιστοιχίσεων > προσαρμόστε τους προορισμούς > κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.

Ρύθμιση παραμέτρων των αυτόματων ενημερώσεων

Δημιουργήστε μια νέα πολιτική Αυτόματες ενημερώσεις για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των αυτόματων ενημερώσεων.

1.Στην Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, κάντε κλικ στα στοιχεία Πολιτικές > Νέα πολιτική > Ρυθμίσεις.

2.Επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματες ενημερώσεις από το αναπτυσσόμενο μενού και ρυθμίστε τις παραμέτρους της πολιτικής:

Αυτόματες ενημερώσεις - Οι αυτόματες ενημερώσεις ενεργοποιούνται από προεπιλογή.

 


important

Για να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις, απενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής Αυτόματες ενημερώσεις. Δείτε επίσης Εξαίρεση από τις αυτόματες ενημερώσεις.

 

Διακοπή ενημερώσεων στο - Προαιρετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τη διακοπή της αυτόματης ενημέρωσης για μια έκδοση προϊόντος ασφάλειας ESET:

oΚάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή από το αποθετήριο και επιλέξτε την έκδοση.

oΠληκτρολογήστε την έκδοση - μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα wildcard *, για παράδειγμα, 9.*/9.0.*/9.0.2028.*.


example

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 9.0.*, θα εγκατασταθούν όλες οι άμεσες επιδιορθώσεις από τη δευτερεύουσα έκδοση 9.0.

 


note

Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για τις ενημερώσεις ασφάλειας και σταθερότητας που εγκαθίστανται αυτόματα, ανεξάρτητα από τη ρυθμισμένη έκδοση ή την κατάσταση ρύθμισης των αυτόματων ενημερώσεων.

Δείτε επίσης το θέμα Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ενημέρωσης και κυκλοφορίας των προϊόντων ESET;

 

3.Κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιστοίχιση για να επιλέξετε τους προορισμούς της πολιτικής (ομάδες υπολογιστών ή μεμονωμένους υπολογιστές).


warning

Βεβαιωθείτε ότι η ενσωματωμένη πολιτική αυτόματων ενημερώσεων δεν αντικαθιστά τις ρυθμίσεις πολιτικής των αυτόματων ενημερώσεων που δημιουργήσατε. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών σε υπολογιστές-πελάτες.

4.Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.