Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Προστασία δικτύου

Ανοίξτε τα στοιχεία κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις > Προστασία δικτύου για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των βασικών ρυθμίσεων της Προστασίας δικτύου ή να αντιμετωπίσετε προβλήματα επικοινωνίας δικτύου.

Για να θέσετε σε παύση ή να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες μονάδες προστασίας, κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής MODULE_ENABLED.


warning

Η απενεργοποίηση των λειτουργικών μονάδων προστασίας ενδέχεται να μειώσει το επίπεδο προστασίας του υπολογιστή σας.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραναζιού GEAR που βρίσκεται δίπλα σε μια λειτουργική μονάδα προστασίας, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για προχωρημένους της συγκεκριμένης λειτουργικής μονάδας.

Τείχος προστασίας – Φιλτράρει όλη την επικοινωνία δικτύου με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων του ESET Security Ultimate.

Ρύθμιση παραμέτρων – Ανοίγει το στοιχείο Ρυθμίσεις για προχωρημένους του Τείχους προστασίας, όπου μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το Τείχος προστασίας θα χειρίζεται την επικοινωνία δικτύου.

Παύση του τείχους προστασίας (να επιτρέπεται όλη η κίνηση) – Απενεργοποιούνται όλες οι επιλογές φιλτραρίσματος του Τείχους προστασίας και επιτρέπονται όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση firewall για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το firewall όταν το Φιλτράρισμα κυκλοφορίας δικτύου βρίσκεται σε αυτήν τη λειτουργία.

Αποκλεισμός όλης της κυκλοφορίας – Όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες επικοινωνίες θα αποκλείονται από το Firewall. Χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή μόνο εάν υποπτεύεστε κρίσιμο κίνδυνο ασφαλείας που απαιτεί την αποσύνδεση του συστήματος από το δίκτυο. Ενώ το Φιλτράρισμα κυκλοφορίας δικτύου είναι στη λειτουργία Αποκλεισμός όλης της κυκλοφορίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή αποκλεισμού όλης της κυκλοφορίας για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία του firewall.

Αυτόματη λειτουργία – (όταν είναι ενεργοποιημένη μια άλλη λειτουργία φιλτραρίσματος) – Κάντε κλικ για να αλλάξετε τη λειτουργία φιλτραρίσματος σε αυτόματη (με κανόνες καθορισμένους από το χρήστη).

Αλληλεπιδραστική λειτουργία – (όταν είναι ενεργοποιημένη μια άλλη λειτουργία φιλτραρίσματος) - Κάντε κλικ για να αλλάξετε τη λειτουργία φιλτραρίσματος σε αλληλεπιδραστική.

Προστασία από επιθέσεις δικτύου (IDS) – Αναλύει το περιεχόμενο της δικτυακής κίνησης και προστατεύει από επιθέσεις δικτύου. Οποιαδήποτε κίνηση θεωρείται επιβλαβής θα αποκλείεται. Το ESET Security Ultimate θα σας ειδοποιεί όταν συνδέεστε σε ένα μη προστατευμένο ασύρματο δίκτυο ή σε ένα δίκτυο με αδύναμη προστασία.

Προστασία Botnet – Εντοπίζει γρήγορα και με ακρίβεια κακόβουλο λογισμικό στο σύστημά σας.

Συνδέσεις δικτύου – Εμφανίζει με λεπτομερείς πληροφορίες τα δίκτυα στα οποία συνδέονται προσαρμογείς δικτύου.

Επίλυση αποκλεισμένης επικοινωνίας – Σας βοηθά να επιλύετε προβλήματα συνδεσιμότητας που προκαλούνται από το Τείχος προστασίας της ESET. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός επίλυσης προβλημάτων.

Επίλυση προσωρινά αποκλεισμένων διευθύνσεων IP – Εμφανίζει μια λίστα διευθύνσεων IP που έχουν ανιχνευτεί ως προέλευση επιθέσεων και έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων, ώστε να αποκλείεται η σύνδεση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εμφάνιση αρχείων καταγραφής – Ανοίγει το Αρχείο καταγραφής της Προστασίας δικτύου.