Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αντιγραφή κατηγοριών από λογαριασμό

Σας επιτρέπει να αντιγράψετε μια λίστα αποκλεισμένων ή επιτρεπόμενων κατηγοριών από έναν υπάρχοντα τροποποιημένο λογαριασμό.