Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να βρείτε ομάδες διαθέσιμων δυνατοτήτων προστασίας στη διαδρομή κύριο παράθυρο του προγράμματος > Ρυθμίσεις.

PAGE_SETUP

Το μενού Ρυθμίσεις περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες:

ICON_COMPUTER_PROTECTION Προστασία υπολογιστή

ICON_INTERNET_PROTECTION Προστασία διαδικτύου

ICON_NETWORK_PROTECTION Προστασία δικτύου

ICON_SECURITY_TOOLS Εργαλεία ασφαλείας

Διατίθενται πρόσθετες επιλογές στο κάτω μέρος του παραθύρου ρυθμίσεων. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις για προχωρημένους για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για κάθε μονάδα με περισσότερες λεπτομέρειες. Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις εισαγωγής/εξαγωγής για να φορτώσετε παραμέτρους ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας ένα αρχείο διαμόρφωσης .xml ή για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες παραμέτρους ρυθμίσεων σε ένα αρχείο διαμόρφωσης.