Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Επιλογή δείγματος για ανάλυση - Άλλο

Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα αν δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί το αρχείο ως Ύποπτο αρχείο ή ως Εσφαλμένος αποκλεισμός.

Λόγος υποβολής του αρχείου – Εισαγάγετε μια λεπτομερή περιγραφή και την αιτία για την οποία στέλνετε το αρχείο.