Potvrdzovacie správy

Pre prístup k nastaveniu potvrdzovacích správ prejdite v Rozšírených nastaveniach (F5) do sekcie Oznámenia > Interaktívne upozornenia a vedľa popisu Potvrdzovacie správy kliknite na tlačidlo Upraviť.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

Potvrdzovacie správy sa zobrazujú v programe ESET Smart Security Premium pred vykonaním akcií. Môžete označiť začiarkavacie políčka vedľa jednotlivých potvrdzovacích správ, ak chcete ich zobrazovanie povoliť, alebo ak ich zobrazovanie chcete naopak zakázať, zrušte ich označenie.

Na nasledujúcich odkazoch nájdete viac informácií o jednotlivých funkciách, ktorých sa potvrdzovacie správy týkajú:

Spýtať sa pred odstránením protokolov z nástroja ESET SysInspector

Spýtať sa pred odstránením všetkých protokolov z nástroja ESET SysInspector

Spýtať sa pred odstránením objektu z karantény

Spýtať sa pred zrušením vykonaných zmien v rozšírených nastaveniach

Spýtať sa pred zatvorením okna s oznámením o nájdených a nevyriešených hrozbách

Spýtať sa pred odstránením záznamu z protokolu

Spýtať sa pred odstránením úlohy z plánovača

Spýtať sa pred odstránením všetkých záznamov z protokolu

Spýtať sa pred vynulovaním štatistiky

Spýtať sa pred obnovením objektu z karantény

Spýtať sa pred obnovením objektov z karantény a ich vylúčením z kontroly

Spýtať sa pred spustením úlohy z plánovača

Zobraziť oznámenia o výsledku antispamovej kontroly

Zobraziť oznámenia o výsledku antispamovej kontroly pre e‑mailové klienty

Zobraziť potvrdzovacie dialógové okná produktu pre e‑mailové klienty Outlook Express a Windows Mail

Zobraziť potvrdzovacie dialógové okná produktu pre e‑mailového klienta Windows Live Mail

Zobraziť potvrdzovacie dialógové okná produktu pre e‑mailového klienta Microsoft Outlook