Plánovač

Plánovač umožňuje správu a spúšťanie naplánovaných úloh s prednastavenými parametrami a vlastnosťami.

Je prístupný z menu hlavného okna programu ESET Smart Security Premium v sekcii Nástroje > Viac nástrojov > Plánovač. Plánovač obsahuje prehľadný zoznam všetkých plánovaných úloh a ich nastavení, ako napríklad stanovený dátum a čas spustenia úlohy a zadefinovaný profil kontroly.

Plánovač slúži na plánovanie úloh, ako je napr. aktualizácia modulov, kontrola počítača, kontrola súborov spúšťaných pri štarte či pravidelné čistenie protokolov. Priamo z hlavného okna Plánovača môžete pridať alebo vymazať úlohu kliknutím na príslušné tlačidlo v dolnej časti okna (tlačidlá Pridať plánovanú úlohuOdstrániť). Zmazať všetky zmeny a vrátiť zoznam plánovaných úloh späť do predvolených nastavení môžete kliknutím na tlačidlo Predvolené. Kontextové menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši v okne plánovača, umožňuje nasledovné akcie: zobrazenie detailných informácií o úlohe, okamžité vykonanie úlohy, pridanie novej úlohy, úpravu, resp. odstránenie už existujúcej úlohy. Zaškrtávacím políčkom pri úlohe je úlohu možné vypnúť/zapnúť.

V predvolenom nastavení Plánovača sú dostupné nasledujúce úlohy:

Údržba protokolov

Pravidelná automatická aktualizácia

Automatická aktualizácia po modemovom pripojení

Automatická aktualizácia po prihlásení používateľa

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (po prihlásení používateľa)

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača (po úspešnej aktualizácii detekčného jadra)

Nastavenia existujúcich plánovaných úloh (a to tak predvolených, ako aj vlastných) je možné meniť cez kontextové menu potvrdením voľby Upraviť alebo výberom príslušného riadku v zozname úloh a kliknutím na tlačidlo Upraviť.

PAGE_SCHEDULER

Pridanie plánovanej úlohy

1.Kliknite na Pridať plánovanú úlohu v spodnej časti okna.

2.Zadajte názov úlohy.

3.Zvoľte typ úlohy z roletového menu:

Spustenie externej aplikácie – výber aplikácie, ktorá má byť spustená plánovačom.

Údržba protokolov – v protokoloch môžu zostávať stopy po vymazaných záznamoch. Táto úloha pravidelne optimalizuje záznamy v protokoloch, čím sa zefektívni a zrýchli práca s nimi.

Kontrola súborov spúšťaných pri štarte počítača – kontroluje súbory, ktoré sa spúšťajú pri štarte alebo prihlásení do systému.

Vytvorenie záznamu o stave počítača – vytvára záznam o stave počítača cez nástroj ESET SysInspector, ktorý slúži na zhromažďovanie podrobných informácií o systémových súčastiach (napr. ovládače, aplikácie) a posudzuje úroveň rizika každej súčasti.

Manuálna kontrola počítača – vykoná kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov na počítači.

Aktualizácia – zabezpečuje aktualizáciu programových modulov.

4.Pomocou prepínacieho tlačidla vedľa možnosti Zapnuté aktivujte úlohu (môžete tak urobiť aj neskôr začiarknutím políčka v zozname naplánovaných úloh) a po kliknutí na Ďalej nastavte načasovanie úlohy:

Raz – úloha sa vykoná iba raz v presne určený deň a čas.

Opakovane – úloha bude vykonávaná opakovane v určenom časovom intervale.

Denne – úloha bude vykonávaná opakovane každý deň v určenom čase.

Týždenne – úloha sa bude vykonávať týždenne vo zvolené dni a v určený čas.

Pri udalosti – úloha sa bude vykonávať pri určitej udalosti.

5.Možnosť Nespúšťať úlohu, ak je počítač napájaný z batérie je dobré použiť, ak prenosný počítač nie je zapojený do elektrickej siete a chcete v tomto čase minimalizovať jeho systémové prostriedky. Zadajte čas/dátum alebo interval, v ktorom bude úloha vykonaná, do poľa Vykonanie úlohy. V prípade, že sa naplánovanú úlohu nepodarí vykonať v určenom čase, môžete nastaviť, kedy sa má opätovne spustiť:

V najbližšom naplánovanom čase

Hneď ako to bude možné

Okamžite, ak od posledného naplánovaného spustenia uplynul stanovený časový interval v hodinách – ide o čas, ktorý uplynul od momentu, keď mala byť úloha prvýkrát spustená. Ak sa stanovený čas prekročí, úloha sa spustí okamžite. Čas nastavte pomocou číselníka nižšie.

Pre zobrazenie prehľadu nastavení úlohy kliknite pravým tlačidlom na myši a z menu vyberte možnosť Zobraziť informácie.

SCHEDULER_FINISH