ESET SysInspector

ESET SysInspector je aplikácia slúžiaca na dôkladné preskúmanie stavu vášho počítača, ktorá je schopná zhromažďovať údaje o nainštalovaných ovládačoch a programoch, sieťových pripojeniach či dôležitých položkách databázy Registry a zobraziť úroveň rizika jednotlivých komponentov systému v jednoduchej čitateľnej forme. Tieto informácie vám môžu pomôcť zistiť príčiny podozrivého správania systému, či už vplyvom nekompatibility alebo infekcie škodlivým kódom. Ak sa chcete dozvedieť, ako používať ESET SysInspector, pozrite si Online pomocníka pre ESET SysInspector.

V okne ESET SysInspector sa nachádzajú nasledujúce informácie o protokoloch:

Čas – čas vytvorenia.

Komentár – stručný komentár.

Používateľ – meno používateľa, ktorý vytvoril protokol.

Stav – stav vytvorenia.

Sú dostupné tieto akcie:

Zobraziť – otvorí zvolený protokol v nástroji ESET SysInspector. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na konkrétny protokol a z kontextového menu vybrať možnosť Zobraziť.

Porovnať – porovná dva vytvorené protokoly.

Vytvoriť – vytvorí nový protokol. Počkajte, kým sa vygeneruje protokol nástroja ESET SysInspector (stav protokolu bude označený ako Vytvorený).

Odstrániť – odstráni označený protokol zo zoznamu.

Nasledujúce položky budú dostupné z kontextového menu, ak je označený jeden alebo viacero protokolov:

Zobraziť – otvorí zvolený protokol v nástroji ESET SysInspector (rovnako ako pri dvojitom kliknutí na protokol).

Porovnať – porovná dva vytvorené protokoly.

Vytvoriť – vytvorí nový protokol. Počkajte, kým sa vygeneruje protokol nástroja ESET SysInspector (stav protokolu bude označený ako Vytvorený).

Odstrániť – odstráni označený protokol zo zoznamu.

Odstrániť všetko – vymaže všetky protokoly.

Exportovať – uloží protokol do súboru .xml alebo do skomprimovaného súboru .zip. Protokol sa exportuje do umiestnenia C:\ProgramData\ESET\ESET Security\SysInspector.