Sieťová aktivita

Ak chcete zobraziť aktuálnu sieťovú aktivitu na grafe, kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Sieťové pripojenia a kliknite na ikonu grafu ICON_GRAPH. V spodnej časti grafu je časová os, ktorá zaznamenáva sieťovú aktivitu v reálnom čase a obnovuje sa v nastavených intervaloch. Ak chcete zmeniť interval obnovenia, vyberte želanú hodnotu z roletového menu Frekvencia obnovovania.

PAGE_ACTIVITY

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

1 sekunda – graf sa obnovuje každú sekundu, časová os zobrazuje posledné 4 minúty.

1 minúta (posledných 24 hodín) – graf sa obnovuje každú minútu, časová os zobrazuje posledných 24 hodín.

1 hodina (posledný mesiac) – graf sa obnovuje každú hodinu, časová os zobrazuje posledný mesiac.

Zvislá os grafu zobrazuje objem prijatých alebo odoslaných údajov. Po prejdení kurzorom do vybranej časti grafu sa zobrazí presné množstvo prijatých/odoslaných údajov v konkrétnom časovom úseku.