Sieťové pripojenia

V sekcii Sieťové pripojenia môžete vidieť zoznam aktívnych alebo čakajúcich spojení. Získate tak prehľad o aplikáciách, ktoré komunikujú so vzdialenou stranou.

PAGE_EPFW_STATUS

Kliknutím na ikonu grafu ICON_GRAPH si zobrazíte sieťovú aktivitu.

Prvý riadok zobrazuje meno aplikácie a rýchlosť dátového prenosu. Zoznam sieťových pripojení pre danú aplikáciu (a viac podrobnejších informácií) si môžete zobraziť kliknutím na >.

Stĺpce

Aplikácia/Lokálna IP – názov aplikácie, lokálna IP adresa a komunikačný port.

Vzdialená IP – IP adresa a komunikačný port vzdialenej strany.

Protokol – komunikačný protokol.

Rýchlosť nahrávania/Rýchlosť sťahovania – zobrazuje rýchlosť prichádzajúcej/odchádzajúcej komunikácie.

Odoslané/Prijaté – objem dát, ktorý je prenesený v rámci spojenia.

Zobraziť podrobnosti – zobrazí podrobnosti o vybranom spojení.

Pravým tlačidlom myši kliknite na pripojenie a zobrazia sa vám doplňujúce možnosti:

Prekladať IP adresy na mená – pokiaľ je to možné, sieťové adresy sú uvádzané v DNS forme a nie v číselnej podobe IP adresy.

Zobrazovať iba pripojenia TCP – v zozname sa zobrazia iba tie spojenia, ktoré patria pod protokol TCP.

Zobrazovať počúvajúce pripojenia – zobrazia sa iba spojenia, pri ktorých neprebieha komunikácia, systém však má otvorený port a čaká na spojenie.

Zobrazovať pripojenia v rámci počítača – zobrazia sa iba pripojenia, ktoré majú ako vzdialenú stranu použitý lokálny systém. Týka sa to tzv. localhost pripojení.

Rýchlosť obnovovania – frekvencia, s akou sa budú obnovovať informácie o aktívnych pripojeniach.

Obnoviť teraz – obnovia sa informácie v okne Sieťové pripojenia.

Nasledujúce možnosti sú dostupné len po kliknutí na aplikáciu alebo proces, nie na aktívne spojenie:

Dočasne zablokovať komunikáciu pre daný proces – zablokuje nadviazané spojenie pre danú aplikáciu. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií o nastaveniach nájdete v kapitole Ako nastaviť a používať pravidlá.

Dočasne povoliť komunikáciu pre daný proces – povolí nadviazané spojenie pre danú aplikáciu. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií o nastaveniach nájdete v kapitole Ako nastaviť a používať pravidlá.