Karanténa

Hlavnou funkciou karantény je bezpečné uloženie detegovaných objektov (napríklad malvéru, infikovaných súborov alebo potenciálne nechcených aplikácií).

Karanténa je prístupná z hlavného okna programu ESET Smart Security Premium po kliknutí na Nástroje > Viac nástrojov > Karanténa.

Súbory uložené v karanténe si môžete prezrieť v prehľadnej tabuľke, ktorá obsahuje tieto informácie:

dátum a čas presunutia súboru do karantény,

cesta k pôvodnému umiestneniu súboru,

veľkosť súboru v bytoch,

dôvod (napr. objekt pridaný používateľom),

počet detekcií (napr. opakovaná detekcia toho istého súboru alebo archív obsahujúci viacero infiltrácií).

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Presunutie súborov do karantény

ESET Smart Security Premium automaticky presunie odstránené súbory do karantény (ak ste túto možnosť nedeaktivovali v okne s upozornením).

Ďalšie súbory by mali byť presunuté do karantény, ak:

a.ich nie je možné vyliečiť,

b.nie je bezpečné alebo vhodné ich odstrániť,

c.sú nesprávne detegované programom ESET Smart Security Premium,

d.sa správajú podozrivo, ale nie sú detegované antivírusovým skenerom.

Súbory môžete presunúť do karantény viacerými spôsobmi:

a.Manuálne presuniete súbor do karantény tak, že naň kliknete a podržíte tlačidlo myši stlačené, potom presuniete kurzor myši do vyznačeného priestoru a uvoľníte prst. Aplikácia sa následne presunie do popredia.

b.Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor a vyberte Pokročilé možnosti > Presunúť súbor do karantény.

c.V okne Karanténa kliknite na tlačidlo Presunúť do karantény.

d.Na tento účel môžete použiť aj kontextové menu. V okne Karanténa kliknite pravým tlačidlom myši a z kontextového menu vyberte Presunúť do karantény.

Obnovenie súborov z karantény

Súbory presunuté do karantény možno obnoviť do ich pôvodného umiestnenia:

Na tento účel použite funkciu Obnoviť, ktorá je k dispozícii v kontextovom menu po kliknutí pravým tlačidlom myši na daný súbor v karanténe.

Ak je súbor označený ako potenciálne nechcená aplikácia, možnosť Obnoviť a vylúčiť z kontroly bude zapnutá. Prečítajte si tiež kapitolu Vylúčenia.

Kontextové menu ponúka aj možnosť Obnoviť do, ktorá vám umožňuje obnoviť súbor do iného umiestnenia, než bolo to pôvodné, z ktorého bol súbor vymazaný.

Funkcia obnovenia súborov nie je v niektorých prípadoch k dispozícii, napr. pri súboroch na zdieľanom mieste v sieti určených len na čítanie.

Odstránenie súborov z karantény

Kliknite pravým tlačidlom na danú položku a vyberte možnosť Odstrániť z karantény alebo vyberte položku, ktorú chcete odstrániť, a stlačte kláves Delete. Môžete označiť a vymazať viac položiek naraz. Odstránené položky budú natrvalo vymazané z vášho zariadenia a z karantény.

Posielanie súboru z karantény na analýzu

Ak máte v karanténe uložený podozrivý súbor, ktorý program nedetegoval alebo ho detegoval nesprávne (napr. prostredníctvom heuristickej analýzy kódu) a následne presunul do karantény, pošlite jeho vzorku na analýzu do výskumného laboratória ESET. Súbor odošlete tak, že naň kliknete pravým tlačidlom a z kontextového menu vyberiete Poslať na analýzu.

Popis detekcie

Ak na položku kliknete pravým tlačidlom a zvolíte možnosť Popis detekcie, otvorí sa ESET Encyklopédia hrozieb s podrobnými informáciami o zachytenej infiltrácii vrátane prejavov jej prítomnosti v systéme a bezpečnostných hrozieb, ktoré sa s ňou spájajú.


note

Ilustrované inštrukcie

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Obnovenie súboru z karantény v programe ESET Smart Security Premium

Odstránenie súboru z karantény v programe ESET Smart Security Premium

Môj produkt ESET ma upozornil na detekciu. Čo mám robiť?

Uloženie do karantény nebolo úspešné

Ak určité súbory nie je možné presunúť do karantény, dôvody sú nasledujúce:

Nemáte povolenia na čítanie – to znamená, že nemôžete zobraziť obsah súboru.

Nemáte povolenia na zápis – to znamená, že nemôžete meniť obsah súboru, t. j. pridať nový obsah alebo odstrániť existujúci obsah.

Súbor, ktorý sa pokúšate presunúť do karantény, je príliš veľký – je potrebné zmenšiť veľkosť súboru.

Keď sa vám zobrazí chybové hlásenie „Uloženie do karantény nebolo úspešné“, kliknite na tlačidlo Viac informácií. Zobrazí sa okno karantény, kde uvidíte názov súboru a dôvod, prečo sa súbor nepodarilo presunúť do karantény.