Antispamová ochrana

V súčasnosti sa medzi najväčšie problémy e‑mailovej komunikácie radí nevyžiadaná pošta – spam. Spam tvorí až 30 % všetkej e‑mailovej komunikácie. Antispamová ochrana poskytuje zabezpečenie pred týmto problémom. Zahŕňa kombináciu viacerých bezpečnostných princípov zaisťujúcich špičkové filtrovanie nevyžiadanej pošty. Nastavenia antispamovej ochrany sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Ochrana e‑mailových klientov > Antispamová ochrana.

CONFIG_SMON

Kľúčovou metódou detekcie spamu je rozpoznať nevyžiadané e‑maily prostredníctvom preddefinovaných dôveryhodných (whitelist) a spamových (blacklist) adries.

Hlavným princípom je zachytávanie spamu na základe vlastností e‑mailových správ. Prijatá správa je preverená podľa základných pravidiel (vzorky správ, štatistická heuristika, rozpoznávacie algoritmy a ďalšie jedinečné metódy) a podľa výsledku sa určí, či ide o spam, alebo nie.

Zapnúť antispamovú ochranu e‑mailových klientov – ak je táto možnosť povolená, antispamová ochrana sa bude automaticky spúšťať pri štarte počítača.

Povoliť rozšírenú antispamovú kontrolu – zlepší schopnosti a výsledky antispamovej ochrany, keďže sa budú pravidelne sťahovať dodatočné antispamové dáta.

Antispamová ochrana v produkte ESET Smart Security Premium umožňuje nastaviť rôzne parametre pre spracovanie správ.

Spracovanie e-mailových správ

Pridávať text do predmetu e-mailu – umožňuje pridať vlastný text do predmetu e-mailovej správy klasifikovanej ako spam. Prednastavený text je „[SPAM]“).

Presúvať správy do spamového priečinka – ak je táto možnosť zapnutá, spamové správy budú presunuté do predvoleného priečinka pre nevyžiadanú poštu a správy preklasifikované ako „nie spam“ budú presunuté do priečinka prijatých správ. Keď na e-mailovú správu kliknete pravým tlačidlom myši a z kontextového menu označíte možnosť ESET Smart Security Premium, zobrazia sa vám dostupné možnosti pre danú správu.

Použiť vlastný priečinok – priečinok, kam chcete presúvať infikované e‑maily, ktoré program zachytí.

Spamové správy označovať ako prečítané – umožní automatické označovanie spamových správ ako prečítané. Pomôže vám to sústrediť sa na legitímne neprečítané správy.

Preklasifikované správy označovať ako neprečítané – správy pôvodne označené ako spam, no neskôr prehodnotené a označené ako legitímne, sa zobrazia ako neprečítané správy.

Zapisovať hodnotenie antispamovej ochrany do protokolu – antispamové jadro ESET Smart Security Premium priraďuje každej skontrolovanej správe skóre. Správa bude zaznamenaná v antispamovom protokole (hlavné okno programu > Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly > Antispamová ochrana).

Žiadne – hodnotenie antispamovej kontroly nebude do protokolu zaznamenané.

Preklasifikované a označené ako SPAM – zvoľte túto možnosť, ak si želáte zapisovať do protokolu spamové hodnotenie pre správy označené ako SPAM.

Všetko – všetky správy budú mať zaznamenané spamové hodnotenie.


note

Po kliknutí na správu v priečinku nevyžiadanej pošty môžete vybrať možnosť Preklasifikovať vybrané správy ako NIE SPAM a správa bude presunutá do priečinka prijatých správ. Po kliknutí na správu v priečinku prijatých správ môžete vybrať možnosť Preklasifikovať správy ako SPAM a správa bude presunutá do priečinka nevyžiadanej pošty. Môžete označiť viacero správ a vykonať akciu pre všetky správy naraz.


note

ESET Smart Security Premium podporuje antispamovú ochranu pre Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Windows Live Mail.