Značenie e‑mailov

Nastavenia pre túto funkcionalitu sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Ochrana e‑mailových klientov > Značenie e‑mailov.

Program umožňuje pridávať do skontrolovaných e‑mailov oznámenie s informáciami o výsledku kontroly. Používateľ môže zvoliť, či chce Pridávať poznámku do prijatých a prečítaných e‑mailov alebo tiež Pridávať poznámku do odosielaných e‑mailov. Na tieto poznámky o výsledku kontroly sa nemožno úplne spoliehať, nakoľko nemusia byť doplnené do problematických HTML správ a taktiež môžu byť sfalšované malvérom. Pridávanie textových poznámok možno nastaviť zvlášť pre prijaté a prečítané e‑maily a zvlášť pre odosielané e‑maily, prípadne pre všetky e‑maily. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Nikdy – do správ nebudú pridávané žiadne poznámky s informáciou o výsledku kontroly.

Pri zachytení detekcie – program bude pridávať poznámky len do infikovaných správ (predvolené nastavenie).

Do všetkých skontrolovaných e‑mailov – program bude pridávať poznámky do všetkých skontrolovaných e‑mailov.

Text pridaný do predmetu e‑mailu – túto šablónu upravte v prípade, ak si želáte zmeniť formát predpony predmetu infikovaného e‑mailu. Táto funkcia nahradí predmet správy „Ahoj“ nasledujúcim formátom: „[detekcia %DETECTIONNAME%] Ahoj“. Premenná %DETECTIONNAME% predstavuje detekciu.