Výsledok spracovania adries

Pri pridávaní nových adries alebo zmene akcie pre e‑mailovú adresu program ESET Smart Security Premium zobrazí správa s upozornením. Obsah v okne upozornenia sa mení v závislosti od akcie, ktorú sa pokúšate vykonať.

Po označení možnosti Nezobrazovať viac túto správu sa pri ďalšom pokuse akcia vykoná automaticky bez zobrazenia tejto správy.