Ochrana e-mailových klientov

Ak chcete upraviť nastavenie integrácie, prečítajte si kapitolu Integrácia produktu ESET Smart Security Premium s e‑mailovým klientom.

Nastavenia týkajúce sa e‑mailových klientov sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Ochrana e‑mailových klientov > E‑mailové klienty.

E-mailové klienty

Zapnúť e‑mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta – ak je táto možnosť deaktivovaná, ochrana prostredníctvom pluginov e‑mailového klienta je vypnutá.

Kontrolovať e-maily

Vyberte, aké e‑maily sa majú kontrolovať:

Prijaté e-maily

Odoslané e-maily

Prečítané e-maily

Zmenené e-maily


note

Odporúčame ponechať možnosť Zapnúť e‑mailovú ochranu prostredníctvom pluginov klienta aktívnu. V prípade, že integrácia nie je povolená alebo funkčná, bude e‑mailová komunikácia stále chránená filtrovaním protokolov (IMAP/IMAPS a POP3/POP3S).

Pri e-mailoch obsahujúcich detekcie vykonať nasledujúcu akciu

Žiadna akcia – ak je táto možnosť povolená, program nájde e‑mailové správy s infikovanými prílohami, no nevykoná s nimi žiadnu akciu.

Odstrániť e­mail – program upozorní používateľa na infikované prílohy a odstráni celú e-mailovú správu.

Presunúť e-mail do priečinka vymazaných správ – program bude automaticky presúvať infikované správy do priečinka Vymazané správy.

Presunúť e-mail do priečinka (predvolená akcia) – program bude automaticky presúvať infikované správy do zadaného priečinka.

Priečinok – priečinok, do ktorého bude program presúvať správy, v ktorých boli zachytené infiltrácie.