Integrácia s e-mailovými klientmi

Integrácia programu ESET Smart Security Premium s vaším e‑mailovým klientom zlepšuje aktívnu ochranu pred škodlivým kódom v e‑mailových správach. V prípade, že je daný e‑mailový klient podporovaný, je možné povoliť integráciu v programe ESET Smart Security Premium. Pri integrácii dochádza k vloženiu panela nástrojov ESET Smart Security Premium priamo do e‑mailového klienta, čo prispieva k účinnejšej kontrole e‑mailových správ. Nastavenia integrácie sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Ochrana e‑mailových klientov > Integrácia s e‑mailovými klientmi.

V tomto okne je možné aktivovať integráciu s podporovanými e-mailovými klientmi, ktorými v súčasnej verzii sú: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail. E‑mailová ochrana funguje v rámci týchto klientov prostredníctvom pluginu. Hlavnou výhodou je nezávislosť od použitého protokolu. V prípade šifrovanej komunikácie program takto od e-mailového klienta dostáva na kontrolu už dešifrované správy. Kompletný zoznam podporovaných e‑mailových klientov a ich verzií nájdete v článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Ak pozorujete spomalenie systému pri práci s e‑mailovým klientom, vypnite nastavenie Optimalizovať spracovanie prílohPokročilé spracovanie e‑mailovými klientmi.