Panel nástrojov programu Microsoft Outlook

Ochrana programu Microsoft Outlook je vykonávaná prostredníctvom doplnku. Po inštalácii ESET Smart Security Premium pribudne v programe Microsoft Outlook nový antivírusový/antispamový panel s funkciami pre ovládanie modulu:

Spam – vybrané správy označí ako spam. Po označení sa pošle „odtlačok“ správy na centrálny server s databázou charakteristík nevyžiadanej pošty. V prípade, že rovnaký „odtlačok“ pošle väčší počet ľudí, bude sa takáto správa v budúcnosti vyhodnocovať ako spam.

Nie spam – vybrané správy označí ako „nie spam“.

Spamová adresa (blacklist, zoznam spamových adries) – pridá adresu odosielateľa vybraných správ na blacklist. Správy z týchto adries budú automaticky označované ako spam.


warning

Vyhýbajte sa spoofingu – pri odosielaní nevyžiadanej pošty sa využíva tzv. spoofing, keď sa skutočný odosielateľ maskuje za inú e-mailovú adresu.

Dôveryhodná adresa (whitelist, zoznam dôveryhodných adries) – pridá adresu odosielateľa na whitelist. Správy z týchto adries nebudú nikdy automaticky označované ako spam.

ESET Smart Security Premium – dvojitým kliknutím na ikonu otvoríte hlavné okno programu ESET Smart Security Premium.

Opätovná kontrola správ – umožní vám manuálne spustiť kontrolu e-mailových správ. Môžete určiť správy, ktoré majú byť skontrolované, a môžete tiež aktivovať opätovné prekontrolovanie už skontrolovaných správ. Viac informácií nájdete v kapitole Ochrana e-mailových klientov.

Nastavenie antivírusu – otvorí okno s nastaveniami Ochrany e-mailových klientov.

Nastavenie antispamu – otvorí okno s nastaveniami Antispamovej ochrany.

Zoznamy adries – otvorí okno antispamovej ochrany, ktoré vám umožní prístup k zoznamom vylúčených, dôveryhodných a spamových adries.