Zoznamy adries

Na zabezpečenie ochrany pred nevyžiadanými e‑mailmi vám ESET Smart Security Premium umožňuje triediť e‑mailové adresy do zoznamov adries.

Ak chcete upravovať zoznamy adries, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Ochrana e‑mailových klientov > Antispamové zoznamy adries a kliknite na možnosť Upraviť vedľa popisu Používateľský zoznam adries alebo Globálny zoznam adries.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Stĺpce

E-mailová adresa – adresa, na ktorú sa bude pravidlo vzťahovať.

Názov – vlastný názov pravidla.

Povoliť/Blokovať/Výnimka – prepínače umožňujú nastaviť, aká akcia sa má vykonať pre danú e‑mailovú adresu (kliknutím na prepínač vo vybranom stĺpci viete rýchlo zmeniť akciu):

Povoliť – e‑mailové adresy, ktoré považujete za bezpečné a z ktorých chcete prijímať e‑maily.

Blokovať – e‑mailové adresy, ktoré považujete za nebezpečné/spamové a z ktorých nechcete dostávať e‑maily.

Výnimka – e‑mailové adresy, ktoré môžu byť falošné a použité na rozposielanie spamu a ktoré majú byť vždy kontrolované na prítomnosť spamu.

Poznámka – informácia o tom, ako bolo pravidlo vytvorené a či sa vzťahuje na celú doménu/domény nižších úrovní.

Spravovanie adries

Pridať – umožňuje pridať pravidlo pre novú adresu.

Upraviť – umožňuje upraviť existujúce pravidlo.

Odstrániť – umožňuje odstrániť pravidlo zo zoznamu adries.