Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií

Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií môžete použiť na prispôsobenie správania programu ESET Smart Security Premium pre konkrétne aplikácie, ako aj na zapamätanie zvolených akcií pri Interaktívnom režime nastavenom v sekcii Režim filtrovania protokolu SSL/TLS. Tento zoznam môžete nájsť v časti Rozšírené nastavenia (klávesová skratka F5) > Web a e-mail > SSL/TLS > Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií.

V okne Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií sú dostupné nasledujúce možnosti:

Stĺpce

Aplikácia – vyberte spustiteľný súbor zo stromovej štruktúry, kliknutím na ... alebo cestu k súboru aplikácie zadajte manuálne.

Akcia kontroly – vyberte možnosť Kontrolovať alebo Ignorovať ako akciu kontroly pre komunikáciu. K dispozícii je aj možnosť Automaticky, ktorá spustí kontrolu v automatickom režime a zobrazí výzvu na výber akcie v interaktívnom režime. Ak vyberiete možnosť Spýtať sa, pri každej komunikácii sa zobrazí okno s výberom akcie.

Ovládacie prvky

Pridať – pridajte filtrovanú aplikáciu.

Upraviť – označte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať, a kliknite na Upraviť.

Odstrániť – označte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na Odstrániť.

Import/Export – importujte aplikácie zo súboru alebo si do súboru uložte aktuálny zoznam aplikácií.

OK/Zrušiť – kliknite na OK pre uloženie zmien v nastavení alebo na Zrušiť, ak chcete okno zatvoriť bez uloženia vykonaných zmien.