Czynność ustalona w regule

W tym oknie można dodawać czynności, które mają być wykonywane w odniesieniu do plików spełniających warunki określone w regułach.


UWAGA

W ramach jednej reguły można dodać wiele czynności.

W ramach filtrowania podczas dostępu lub skanowania bazy danych na żądanie dostępne są następujące czynności (część tych opcji może nie być wyświetlona — w zależności od wcześniej wybranych czynności):

Nazwa czynności

Filtrowanie podczas dostępu

Skanowanie bazy danych na żądanie

Opisy

Poddaj plik kwarantannie

Powoduje przeniesienie pliku do kwarantanny, nawet jeśli kwarantanna antywirusowa jest wyłączona.

Usuń

Plik zostaje usunięty z bazy danych.

Oznacz do usunięcia

W przypadku podjęcia próby przesłania plik nie zostanie przesłany. Zostanie usunięty podczas indeksowania i oznaczony do usunięcia przy próbie pobrania.

Blokuj

Przesyłanie lub pobieranie pliku zostaje zablokowane.

Wyślij powiadomienie o zdarzeniu

Do administratora zostaje wysłane powiadomienie o zdarzeniu. Należy włączyć opcję Wysyłaj powiadomienia o zdarzeniach pocztą e-mail i określić format powiadomień o zdarzeniach (korzystając przy tym z sugestii podanych w etykietach).

Oceń inne reguły

Umożliwia ocenę innych reguł, dając administratorowi możliwość zdefiniowania wielu zestawów warunków i wielu działań do podejmowania na ich podstawie. Jeśli opcja jest wyłączona, reguły nie będą oceniane, ale nadal będzie przeprowadzane skanowanie antywirusowe.

Zapisz w dzienniku zdarzeń

Powoduje zapisanie informacji dotyczących zastosowanej reguły w dzienniku zdarzeń. Można wybrać stopień zagrożenia oraz określić format powiadomień o zdarzeniach (korzystając przy tym z sugestii podanych w etykietach).

Pomiń skanowanie w poszukiwaniu wirusów

Plik nie zostanie przeskanowany przy użyciu aparatu antywirusowego.

Nie oceniaj innych reguł

Użycie tej opcji jako czynności spowoduje pomijanie dalszych reguł, które normalnie byłyby następne w kolejności.