Reguły

Ten obszar umożliwia ręczne definiowanie warunków filtrowania i czynności, jakie mają zostać podjęte względem odfiltrowanych plików. Pozwala także zarządzać tymi warunkami i czynnościami. Reguły są stosowane zgodnie z zestawem połączonych warunków. Dla reguł dostępne są różne zestawy warunków i czynności w ramach filtrowania podczas dostępu oraz skanowania bazy danych na żądanie. Istnieją dwa osobne zestawy reguł:

Filtrowanie podczas dostępu

Skanowanie bazy danych na żądanie

Kliknięcie opcji Edytuj powoduje otwarcie listy reguł. Nową regułę można utworzyć, klikając opcję Dodaj i postępując zgodnie z instrukcjami kreatora reguł.