Pliki dziennika

Pliki dziennika zawierają informacje o ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz przegląd wyników skanowania, wykrytych zagrożeń itp. Dzienniki są bardzo istotnym narzędziem przy analizowaniu systemu, wykrywaniu zagrożeń i rozwiązywaniu problemów. Dziennik jest aktywnie tworzony w tle i nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika. Informacje są zapisywane zgodnie z bieżącymi ustawieniami szczegółowości dziennika. Możliwe jest przeglądanie komunikatów tekstowych i dzienników bezpośrednio w programie ESET Security for Microsoft SharePoint oraz eksportowanie ich w celu wyświetlenia w innych aplikacjach.

Żądany typ dziennika można wybrać z menu rozwijanego. Dostępne są następujące dzienniki:

Wykrycia

Dziennik wykryć zawiera szczegółowe informacje na temat infekcji wykrytych przez moduły programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Podaje on między innymi: datę i godzinę wykrycia infekcji, jej nazwę, lokalizację, przeprowadzone działanie oraz nazwę użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia infekcji. Dwukrotne kliknięcie dowolnej pozycji dziennika powoduje wyświetlenie jej szczegółów w oddzielnym oknie. W razie potrzeby można utworzyć wyłączenie wykrywania – kliknij prawym przyciskiem myszy rekord dziennika (wykrycie) i kliknij polecenie Utwórz wyłączenie. Spowoduje to otwarcie kreatora wyłączeń z wstępnie zdefiniowanymi kryteriami. Jeśli obok wyłączonego pliku znajduje się nazwa wykrytego obiektu, oznacza to, że plik został wykluczony tylko w przypadku danego wykrycia. Jeśli plik zostanie zainfekowany później przez inne złośliwe oprogramowanie, zostanie wykryty.

Zdarzenia

Wszystkie ważne działania wykonywane przez program ESET Security for Microsoft SharePoint są zapisywane w dzienniku zdarzeń. Dziennik zdarzeń zawiera informacje na temat zdarzeń i błędów, które wystąpiły w programie. Jego zadaniem jest ułatwianie rozwiązywania problemów przez administratorów i użytkowników systemu. Zawarte w nim informacje często mogą pomóc znaleźć rozwiązanie problemu występującego w programie.

Skanowanie komputera

W tym oknie wyświetlane są wszystkie wyniki skanowania. Każdy wiersz odpowiada jednemu elementowi kontrolnemu komputera. Dwukrotne kliknięcie dowolnego wpisu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na temat danej operacji skanowania.

Zablokowane pliki

Zawiera zapisy dotyczące plików, które zostały zablokowane i były niedostępne. Protokół obejmuje przyczynę zablokowania pliku i informacje o module źródłowym, który wykonał to działanie, a także o aplikacji i użytkowniku, który uruchomił plik.

Wysłane pliki

Zawiera rekordy plików Ochrona oparta na chmurze ESET LiveGuard i ESET LiveGrid®.

Dzienniki audytów

Zawiera zapis zmian w konfiguracji i stanie zabezpieczeń, a także tworzy migawki do późniejszego porównania. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wprowadzonej zmianie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny rekord typu Zmiany ustawień i z menu kontekstowego wybrać pozycję Pokaż zmiany. Aby wrócić do poprzedniego ustawienia, należy wybrać pozycję Przywróć. Pozycja Usuń wszystko umożliwia usunięcie rekordów dziennika. Aby dezaktywować dzienniki audytów, należy przejść do pozycji Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Pliki dziennika > Dziennik audytu.

System HIPS

Zawiera zapisy związane z określonymi regułami, które zostały zaznaczone jako rejestrowane. Pozycje dziennika zawierają informacje o aplikacji, która wywołała operację, wyniku (zezwolenie lub zablokowanie reguły) oraz nazwie utworzonej reguły.

Ochrona sieci

Zawiera wpisy dotyczące plików zablokowanych przez funkcje ochrony przed botnetami i ochrony przed atakami z sieci (IDS).

Filtrowanie witryn internetowych

Lista witryn internetowych zablokowanych w ramach ochrony dostępu do stron internetowych. . W tych dziennikach odnotowane są: czas, adres URL, nazwa użytkownika oraz aplikacja, która nawiązała połączenie z daną witryną.

Kontrola dostępu do urządzeń

Zawiera zapisy związane z nośnikami wymiennymi i urządzeniami, które były podłączane do komputera. W pliku dziennika zapisywane są informacje dotyczące tylko tych urządzeń, z którymi są związane reguły kontroli dostępu do urządzeń. Jeśli dana reguła nie odpowiada podłączonemu urządzeniu, nie jest dla niego tworzony wpis w dzienniku. Można tu również znaleźć takie szczegóły jak typ urządzenia, numer seryjny, nazwa dostawcy i rozmiar nośnika (jeśli jest dostępny).

Skanowanie bazy danych na żądanie

Zawiera listę skanowań na żądanie bazy danych zawartości programu SharePoint. W przypadku każdego skanowania wyświetlane są następujące informacje: wersja silnika detekcji, data, przeskanowana lokalizacja, liczba przeskanowanych obiektów, liczba wykrytych zagrożeń, liczba zastosowań reguły oraz godzina ukończenia.

Skanowanie środowiska Hyper-V

Zawiera listę wyników skanowania środowiska Hyper-V. Dwukrotne kliknięcie dowolnego wpisu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na temat danej operacji skanowania.

log_files

Menu kontekstowe (dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) umożliwia wybranie akcji do wykonania względem wybranego rekordu dziennika:

Czynność

Sposób użycia

Skrót

Patrz również

Pokaż

Umożliwia wyświetlenie w nowym oknie szczegółowych informacji na temat wybranego dziennika (tak samo jak po dwukrotnym kliknięciu).Filtruj rekordy tego samego typu

Umożliwia aktywację filtrowania dziennika i wyświetlanie wyłącznie rekordów tego samego typu co wybrany rekord.

Ctrl + Shift + F


Filtruj...

Po kliknięciu tej opcji w oknie Filtrowanie dziennika można zdefiniować kryteria filtrowania dla określonych wpisów w dzienniku.


Filtrowanie dziennika

Włącz filtr

Umożliwia aktywację ustawień filtra. Po pierwszym uaktywnieniu filtrowania należy zdefiniować ustawienia.Wyłącz filtr

Umożliwia wyłączenie filtrowania (tak samo jak kliknięcie przełącznika w dolnej części).Kopiuj

Umożliwia skopiowanie do schowka informacji z wybranych/wyróżnionych rekordów.

Ctrl + C


Kopiuj wszystko

Umożliwia skopiowanie informacji ze wszystkich rekordów wyświetlanych w oknie.Usuń

Umożliwia usunięcie wybranych/wyróżnionych rekordów. Korzystanie z tej opcji wymaga uprawnień administratora.

Del


Usuń wszystko

Umożliwia usunięcie wszystkich rekordów wyświetlanych w oknie. Korzystanie z tej opcji wymaga uprawnień administratora.Eksportuj...

Umożliwia wyeksportowanie informacji z wybranych/wyróżnionych rekordów do pliku XML.Eksportuj wszystko...

Umożliwia wyeksportowanie wszystkich informacji wyświetlanych w oknie do pliku XML.Znajdź...

Powoduje otwarcie okna Znajdowanie w dzienniku i umożliwia zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania. Funkcji wyszukiwania można używać do znajdowania określonego rekordu, nawet jeśli jest włączone filtrowanie.

Ctrl + F

Znajdowanie w dzienniku

Znajdź następne

Umożliwia wyszukanie następnego wystąpienia elementu odpowiadającego zdefiniowanym kryteriom wyszukiwania.

F3


Znajdź poprzednie

Umożliwia znalezienie poprzedniego wystąpienia.

Shift + F3


Utwórz wyłączenie

Aby wyłączyć obiekty z leczenia za pomocą nazwy wykrytego obiektu, ścieżki do obiektu lub jego skrótu.


Utwórz wyłączenie