Skanowanie bazy danych na żądanie

W przypadku każdej wybranej witryny skanowana jest jej hierarchia folderów i plików. Każdy plik, dokument użytkownika lub inny wewnętrzny plik programu SharePoint zostaje zapisany w pliku tymczasowym, który jest następnie przesyłany do jądra w celu przeprowadzenia skanowania. Jeśli istnieją również starsze wersje danego pliku, a funkcja Skanuj wersje dokumentów jest włączona, w pierwszej kolejności skanowane są starsze wersje dokumentu.

Skanuj w trybie tylko do odczytu

Zainfekowane dokumenty nie będą leczone ani usuwane. Czynność podana w regule usuwania nie zostanie wykonana.

Skanuj wersje dokumentów

Jeśli w bazie danych programu SharePoint istnieją różne wersje tego samego dokumentu, również one zostaną przeskanowane.

Przy usuwaniu dokumentu przywróć ostatnią wyczyszczoną wersję

Gdy zainfekowany dokument zostaje usunięty, skanowane są jego starsze, niezainfekowane wersje. Jeśli istnieją starsze wersje, które nie są zainfekowane, najnowsza wyleczona wersja zostaje przywrócona i uznana za bieżącą wersję. Ta opcja nie jest dostępna, gdy włączony jest tryb Skanuj w trybie tylko do odczytu.

Ostatnia modyfikacja

Wybierz ograniczenie czasowe z menu rozwijanego, aby skanować tylko pliki zmodyfikowane w określonym przedziale czasu i pominąć skanowanie niezmodyfikowanych plików poza tym przedziałem.

ondemand_scan

Skanowane obiekty

Umożliwia otwarcie okna, w którym można przeskanować wszystkie lub wybrane obiekty. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Obiekty docelowe skanowania bazy danych na żądanie.

Liczba równoległych pobrań

Ten parametr umożliwia równoległe skanowanie przy użyciu wielu wątków. W przypadku ustawienia wartości 0 stosowane jest przetwarzanie sekwencyjne z poprzednich wersji.