Moduł antywirusowy i antyspyware

Czynność wykonywana, gdy leczenie nie jest możliwe

Przy użyciu tego pola można wybrać czynność, która ma zostać wykonana w przypadku znalezienia zainfekowanego pliku, gdy leczenie nie jest możliwe:

Brak czynności — nie są wprowadzane żadne zmiany. W przypadku przesyłania zainfekowane pliki zostaną zapisane na serwerze programu SharePoint i użytkownicy będą mieli do nich dostęp.

Zablokuj — zainfekowany plik zostanie zablokowany i nie zostanie przesłany ani pobrany, a także (jeśli to możliwe) zostanie wyświetlony komunikat powiadamiający użytkownika, dlaczego plik nie został przesłany lub pobrany.

Oznacz do usunięcia— plik zostanie oznaczony jako plik do usunięcia, a decyzja o jego usunięciu zostanie podjęta w oprogramowaniu SharePoint. Usunięcie pliku jest zwykle niemożliwe, gdy użytkownik uzyskuje do niego dostęp (podczas pobierania), ponieważ użytkownik nie ma uprawnień do zapisywania/usuwania. Ta opcja nie jest dostępna, gdy w parametrach aparatu ThreatSense ustawiony jest poziom leczenia Brak leczenia. Jeśli jednak użytkownik pobierający plik dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, plik zostanie usunięty. Typ komunikatu wyświetlanego użytkownikowi jest obsługiwany przez oprogramowanie SharePoint.


UWAGA

W przypadku usunięcia dokumentu usuwane są również jego starsze wersje. W związku z tym zalecamy wybranie czynności Zablokuj. W celu usunięcia zainfekowanych dokumentów z serwera SharePoint można wówczas użyć skanowania bazy danych na żądanie.

Poddaj zainfekowane pliki kwarantannie

Gdy ta opcja jest włączona, pliki oznaczone do usunięcia zostają poddane kwarantannie. Usunięcie zaznaczenia tego ustawienia powoduje wyłączenie kwarantanny i wówczas pliki nie są gromadzone w folderze kwarantanny. Jest to przydatne, jeśli na przykład partycja, na której znajduje się folder kwarantanny, jest zbyt mała i może ulec przepełnieniu. Wyłączanie kwarantanny nie jest zalecane. Ta opcja ma wpływ na politykę kwarantanny zarówno w przypadku plików, które można wyleczyć, jak i tych, których nie można wyleczyć. Korzystanie z kwarantanny nie ma wpływu na reguły.

Szablon wiadomości wyświetlanej podczas wykrywania zagrożeń

Istnieje możliwość dostosowania komunikatu wyświetlanego w przeglądarce użytkownika w przypadku wykrycia zagrożenia lub infekcji, która została następnie wyleczona, zablokowana lub usunięta. Tekst należy wpisać w polu Szablon wiadomości wyświetlanej podczas wykrywania zagrożeń. Komunikat jest wyświetlany wyłącznie w interfejsie sieciowym. Można w nim użyć następujących zmiennych:

%VIRUSNAME% — nazwa infekcji pobrana z aparatu skanowania.

%FILENAME% — nazwa pliku.

%FILESIZE% — rozmiar pliku.

%PRODUCTNAME% — nazwa produktu, w tym przypadku: ESET Security for Microsoft SharePoint.

Ta opcja umożliwia zmodyfikowanie parametrów skanowania w przypadku filtrowania podczas dostępu.

Za raportowanie odpowiada silnik detekcji i komponent uczenia maszynowego.