Ustawienia ochrony serwera

Program ESET Security for Microsoft SharePoint zapewnia ochronę serwera Microsoft SharePoint Server przy użyciu następujących funkcji:

Filtrowanie podczas dostępu

Skanowanie bazy danych na żądanie

Reguły


WAŻNE

Aby umożliwić dostęp do zbiorów witryn internetowych w celu przeprowadzenia skanowania, konto musi dysponować uprawnieniami administratora farmy SharePoint, a także uprawnieniami logowania w trybie usługi. Jeśli w programie SharePoint skonfigurowano łączenie się z bazą danych przy użyciu uwierzytelniania Windows, do konta musi również być przypisana rola administratora systemu SQL Sysadmin na serwerze bazy danych. Zalecamy korzystanie z konta administratora farmy utworzonego podczas instalacji programu SharePoint. Jeśli nie zostaną podane prawidłowe poświadczenia logowania, nie będzie można używać programu ESET Security for Microsoft SharePoint po instalacji. Jeśli instalacja zostanie przeprowadzona bez użycia graficznego interfejsu użytkownika, konieczne będzie wprowadzanie danych konta administratora SharePoint za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika lub poleceń eShell, gdyż w przeciwnym razie produkt nie będzie działać.

W środowisku zarządzanym ESET PROTECT można używać zadania klienta o nazwie Uruchomienie polecenia exlink do wykonywania poleceń eShell. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużej farmy z wieloma instancjami programu SharePoint lub jeśli chcesz podawać poświadczenia zdalnie. Podczas tworzenia nowego zadania klienta ESET PROTECT podaj Wiersz polecenia do uruchomienia:

powershell eshell server set farm-username <domain\user> && eshell server set farm-password plain <password>

Upewnij się, że Zasady wykonywania powłoki ESET Shell zostały ustawione na Pełny dostęp, aby polecenie zostało wykonane.


UWAGA

W celu zapewnienia ciągłości ochrony konieczne jest aktualizowanie poświadczeń konta administratora SharePoint po każdej zmianie. Jeśli wprowadzone tu poświadczenia nie będą zgodne z poświadczeniami konta administratora SharePoint, program ESET Security for Microsoft SharePoint nie będzie działać prawidłowo i nie będzie zapewniać maksymalnej ochrony.

sever_adv_setup_integration

Bezpośredni dostęp do baz danych SQL

Umożliwia dostęp do baz danych SharePoint w trybie tylko do odczytu. Pozwala programowi ESET Security for Microsoft SharePoint odczytywać dane bezpośrednio z serwera SQL (baz danych zawartości SharePoint). Bezpośredni dostęp do baz danych ma kilka dodatkowych zalet w porównaniu z modelem obiektów SharePoint. Bezpośredni dostęp do baz danych jest szybszy, zapewnia wyższą ogólną wydajność i zużywa mniej zasobów systemowych. Jest to bardzo przydatne podczas skanowania. Bezpośredni dostęp do baz danych jest używany podczas wszystkich operacji odczytu. Wszystkie operacja zapisu (leczenie, usuwanie itp.) są wykonywane przy użyciu modelu obiektów SharePoint. Jeśli bezpośredni dostęp do baz danych SQL zostanie wyłączony, wszystkie operacje (odczytu i zapisu) będą wykonywane przy użyciu modelu obiektów SharePoint. Zarówno bezpośredni dostęp do baz danych SQL, jak i model obiektów SharePoint obsługują równoległość pobierania. Równoległość można skonfigurować, określając wartość opcji Liczba równoległych pobrań w obszarze Skanowanie bazy danych na żądanie.

Liczniki wydajności programu ESET Security for Microsoft SharePoint umożliwiają monitorowanie i śledzenie wydajności programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Ta funkcja jest dostępna w przypadku systemu Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 lub jego nowszych wersji.