ESET Shell

eShell (krótka forma nazwy ESET Shell) to interfejs wiersza polecenia programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Stanowi on alternatywę dla graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Interfejs eShell oferuje te same funkcje i opcje, które są dostępne za pośrednictwem interfejsu GUI. Interfejs eShell pozwala konfigurować program i administrować nim bez użycia interfejsu GUI.

Zawiera on wszystkie funkcje dostępne w interfejsie GUI, a ponadto umożliwia zautomatyzowanie działań za pomocą skryptów uruchamianych w celu konfigurowania ustawień, modyfikowania konfiguracji lub wykonywania określonych czynności. Interfejs eShell może być również przydatny dla tych użytkowników, którzy wolą korzystać z wiersza polecenia zamiast interfejsu GUI.


UWAGA

W celu uzyskania pełnej funkcjonalności zalecane jest otwarcie interfejsu eShell przy użyciu opcji Uruchom jako administrator. To samo dotyczy wykonywania jednego polecenia przy użyciu wiersza polecenia systemu Windows (cmd). Wiersz polecenia należy otworzyć przy użyciu opcji Uruchom jako administrator. W przypadku otwarcia wiersza polecenia bez użycia opcji Uruchom jako administrator nie będzie można uruchamiać poleceń ze względu na brak uprawnień.

Interfejs eShell można uruchamiać w dwóch trybach:

1.Tryb interaktywny — jest przydatny, kiedy interfejs eShell ma zostać użyty do wykonania jakiegoś ogólniejszego działania (a nie tylko jednego polecenia), np. zmodyfikowania konfiguracji albo wyświetlenia dzienników. Tryb interaktywny jest też pomocny, gdy użytkownik nie zna jeszcze wszystkich poleceń. Tryb interaktywny ułatwia nawigowanie po interfejsie eShell. Są w nim również wyświetlane dostępne polecenia, których można użyć w danej sytuacji.

2.Pojedyncze polecenie/tryb wsadowy — tego trybu można użyć, aby wykonać tylko jedno polecenie bez uruchamiania trybu interaktywnego interfejsu eShell. Można to zrobić za pomocą wiersza polecenia systemu Windows, wpisując polecenie eshell z odpowiednimi parametrami.


PRZYKŁAD

eshell get status lub eshell computer set real-time status disabled 1h

Aby umożliwić uruchamianie pewnych poleceń (takich jak drugie polecenie z powyższego przykładu) w trybie wsadowym lub skryptowym, należy najpierw skonfigurować pewne ustawienia. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat Odmowa dostępu. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.


UWAGA

Aby można było korzystać z poleceń interfejsu eShell z poziomu wiersza polecenia systemu Windows, wymagane są zmiany ustawień. Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu plików wsadowych, kliknij tutaj.

Istnieją dwie metody przechodzenia do trybu interaktywnego w interfejsie eShell:

1.Za pomocą menu Start systemu Windows: Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Security for Microsoft SharePoint > ESET Shell

2.Za pomocą wiersza polecenia systemu Windows, wpisując polecenie eshell i naciskając klawisz Enter


WAŻNE

Błąd 'eshell' is not recognized as an internal or external command jest spowodowany nieładowaniem nowych zmiennych środowiskowych przez system po zakończeniu instalacji programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Można otworzyć nowy wiersz polecenia i ponownie spróbować uruchomić interfejs eShell. Jeśli ten błąd będzie występował nadal lub istniejeinstalacja główna programu ESET Security for Microsoft SharePoint, interfejs eShell należy uruchomić przy użyciu ścieżki bezwzględnej, na przykład "%PROGRAMFILES%\ESET\ESET Security\eShell.exe" (aby polecenie zadziałało, należy użyć znaków "").

 

Przy pierwszym uruchomieniu interfejsu eShell w trybie interaktywnym wyświetlany jest ekran pierwszego uruchomienia (przewodnik).


UWAGA

Aby później wyświetlić ekran pierwszego uruchomienia, należy wpisać polecenie guide. W przewodniku przedstawione są podstawowe przykłady użycia poleceń interfejsu eShell, między innymi ich składnia, prefiksy, ścieżka poleceń, formy skrócone i aliasy.

Przy następnym uruchomieniu interfejsu eShell wyświetlony zostanie następujący ekran:

page_tools_eshell


UWAGA

W poleceniach nie jest rozróżniana wielkość liter. Można używać zarówno wielkich, jak i małych liter — nie będzie to miało wpływu na wykonanie polecenia.

Dostosowywanie interfejsu eShell

Ustawienia interfejsu eShell można dostosować w kontekście ui eshell. Można konfigurować aliasy, kolory, języki, politykę uruchamiania skryptów, ustawienia ukrytych poleceń itd.