Liczniki wydajności

Liczniki wydajności dostępne w programie ESET Security for Microsoft SharePoint umożliwiają monitorowanie wydajności procesu skanowania przeprowadzanego przez program ESET Security for Microsoft SharePoint. Liczniki udostępniają informacje, takie jak liczba przetworzonych i przeskanowanych plików, ilość danych pobranych z programu Microsoft SharePoint, średni czas skanowania itp. Dostępne liczniki przedstawiono w tabelach poniżej. W zależności od typu ochrony (podczas dostępu i na żądanie) liczniki wydajności programu ESET Security for Microsoft SharePoint dzielą się na dwie grupy. Obie grupy stanowią taki sam zestaw liczników wydajności.

Liczniki wydajności programu ESET Security for Microsoft SharePoint są automatycznie rejestrowane w systemie operacyjnym podczas instalacji programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Włączenie liczników wydajności powoduje rozpoczęcie gromadzenia danych dotyczących wydajności przez program ESET Security for Microsoft SharePoint. Po wyłączeniu liczników wydajności pozostają one zarejestrowane w systemie, ale program ESET Security for Microsoft SharePoint nie gromadzi już danych dotyczących wydajności. Odinstalowanie programu ESET Security for Microsoft SharePoint powoduje automatyczne wyrejestrowanie liczników wydajności z systemu.

Program ESET Security for Microsoft SharePoint obsługuje dane liczników wydajności, korzystając z nowej architektury (w wersji 2.0). Dane liczników wydajności programu ESET Security for Microsoft SharePoint mogą być bezpośrednio przetwarzane i wyświetlane przez Monitor wydajności systemu Windows Server. Dane te mogą być także obsługiwane przy użyciu interfejsu Performance Data Helper (PDH).


UWAGA

Liczniki wydajności programu ESET Security for Microsoft SharePoint są obsługiwane w systemie Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 i jego nowszych wersjach.

Po włączeniu liczników wydajności programu ESET Security for Microsoft SharePoint należy otworzyć Monitor wydajności i dodać liczniki, z których użytkownik chce otrzymywać dane. Dostępne są liczniki z dwóch grup: ESET Security for Microsoft SharePoint - On-access Scan i ESET Security for Microsoft SharePoint - On-access Scan - On-demand Scan. Aby uzyskać więcej informacji o Monitorze wydajności, zobacz artykuł firmy Microsoft prezentujący przegląd informacji na temat Monitora wydajności systemu Windows exlink.

Lista dostępnych liczników:

Liczniki wydajności — podczas dostępu (nazwa grupy: ESET Security for Microsoft SharePoint - On-access Scan)

Nazwa licznika

Opis

OA - Processed Files

Łączna liczba plików, które zostały przetworzone od momentu uruchomienia programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

OA - Processed Files/sec

Łączna liczba plików przetworzonych w ciągu sekundy.

OA - Processed Files/sec (Average)

Średnia ruchoma liczby przetworzonych plików.

OA - Scanned Files

Łączna liczba plików, które zostały przeskanowane od momentu uruchomienia programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

OA - Scanned Files/sec

Łączna liczba plików przeskanowanych w ciągu sekundy.

OA - Scanned Files/sec (Average)

Średnia ruchoma liczby przeskanowanych plików.

OA - File Processing Time (ms) (Average)

Średni czas przetworzenia pliku (w milisekundach). Przetworzenie pliku obejmuje pobranie pliku, ocenę reguł i przeskanowanie pliku.

OA - File Downloading Time (ms) (Average)

Średni czas pobrania pliku z programu Microsoft SharePoint (w milisekundach).

OA - File Scanning Time (ms) (Average)

Średni czas skanowania pliku w poszukiwaniu zagrożeń (w milisekundach).

OA - File Rule Checking Time (ms) (Average)

Średni czas oceny reguł względem pliku (w milisekundach).

OA - Downloaded MB

Łączna ilość danych pobranych z programu Microsoft SharePoint (w MB) od momentu uruchomienia programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

OA - Download Speed KB/sec (Average)

Średnia szybkość pobierania danych z programu Microsoft SharePoint (w KB/s).

Liczniki wydajności — na żądanie (nazwa grupy: ESET Security for Microsoft SharePoint - On-demand Scan)

Nazwa licznika

Opis

OD - Processed Files

Łączna liczba plików, które zostały przetworzone od momentu uruchomienia programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

OD - Processed Files/sec

Łączna liczba plików przetworzonych w ciągu sekundy.

OD - Processed Files/sec (Average)

Średnia ruchoma liczby przetworzonych plików.

OD - Scanned Files

Łączna liczba plików, które zostały przeskanowane od momentu uruchomienia programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

OD - Scanned Files/sec

Łączna liczba plików przeskanowanych w ciągu sekundy.

OD - Scanned Files/sec (Average)

Średnia ruchoma liczby przeskanowanych plików.

OD - File Processing Time (ms) (Average)

Średni czas przetworzenia pliku (w milisekundach). Przetworzenie pliku obejmuje pobranie pliku, ocenę reguł i przeskanowanie pliku.

OD - File Downloading Time (ms) (Average)

Średni czas pobrania pliku z programu Microsoft SharePoint (w milisekundach).

OD - File Scanning Time (ms) (Average)

Średni czas skanowania pliku w poszukiwaniu zagrożeń (w milisekundach).

OD - File Rule Checking Time (ms) (Average)

Średni czas oceny reguł względem pliku (w milisekundach).

OD - Downloaded MB

Łączna ilość danych pobranych z programu Microsoft SharePoint (w MB) od momentu uruchomienia programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

OD - Download Speed KB/sec (Average)

Średnia szybkość pobierania danych z programu Microsoft SharePoint (w KB/s).