Filtrowanie podczas dostępu

W tym oknie można dostosować parametry filtrowania podczas dostępu. Można wybrać, czy opcja Włącz filtrowanie przy dostępie do pliku ma być włączona (ustawienie domyślne), czy wyłączona. Po wyłączeniu filtrowania podczas dostępu poniższe opcje stają się niedostępne.

Gdy filtrowanie podczas dostępu jest wyłączone, program ESET Security for Microsoft SharePoint nie skanuje dokumentów podczas ich przesyłania lub pobierania, nie są stosowane reguły filtrowania podczas dostępu, a w obszarze Monitorowanie wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.


UWAGA

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony zalecamy pozostawienie opcji Włącz filtrowanie przy dostępie do pliku włączonej.

Ustawienia ochrony dla programu SharePoint (tymi ustawieniami można zarządzać również przy użyciu aplikacji Administracja centralna SharePoint):

Łącze do aplikacji Administracja centralna SharePoint

Kliknięcie tego adresu URL powoduje otwarcie witryny Administracja centralna SharePoint z ustawieniami ochrony antywirusowej. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach w Administracji centralnej SharePoint może upłynąć nieco czasu, zanim będą one widoczne w programie ESET Security for Microsoft SharePoint.

Skanuj dokumenty podczas ładowania

Dokumenty przesyłane na serwer SharePoint będą skanowane przy użyciu interfejsu sieciowego w momencie zapisywania w programach pakietu MS Office oraz podczas synchronizacji obszaru roboczego SharePoint.

Skanuj dokumenty podczas pobierania

Dokumenty pobierane z serwera SharePoint przez interfejs sieciowy będą skanowane podczas pobierania. Dotyczy to również obrazów i dokumentów otwieranych w programach MS Office podczas synchronizacji przy użyciu obszaru roboczego SharePoint.

Zezwól użytkownikom na pobieranie zainfekowanych dokumentów

Jeśli ta opcja jest włączona, w momencie wykrycia zainfekowanych plików w programie SharePoint wyświetlane jest powiadomienie, jednak użytkownik może otworzyć zainfekowane pliki. Pliki te są blokowane, a nie usuwane. Jeśli opcja jest wyłączona, wyświetlany jest komunikat informujący o tym, że dokument jest zainfekowany i pobranie pliku jest niemożliwe. Warto pamiętać, że administrator programu SharePoint zawsze może pobrać zainfekowane pliki, niezależnie od tego ustawienia.

Próba wyleczenia zainfekowanych dokumentów

Jeśli ta opcja jest włączona, zainfekowane dokumenty, które można wyleczyć, są poddawane leczeniu.

Limit czasu (w sekundach)

Maksymalny czas oczekiwania programu SharePoint na odpowiedź od programu ESET Security for Microsoft SharePoint. W przypadku braku odpowiedzi zgłaszany jest błąd skanera antywirusowego. Wartość domyślna to 300 sekund.

Liczba wątków skanowania

Liczba instancji każdego procesu w3wp. W programie SharePoint używane są zwykle trzy procesy w3wp. Łącznie dostępnych jest 15 (3x5) obiektów skanowania. Ogranicza to maksymalną liczbę równocześnie pobieranych/przesyłanych plików. Ta liczba nie jest jednoznaczna z liczbą aparatów skanowania ThreatSense.