Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kreator reguł

Kreator reguł umożliwia definiowanie warunków i czynności. Najpierw należy zdefiniować warunki, a następnie czynności. Niektóre warunki i czynności różnią się w zależności od tego, czy reguły dotyczą filtrowania podczas dostępu czy skanowania bazy danych na żądanie. Jest to spowodowane tym, że w poszczególnych typach ochrony stosowane są różne podejścia do przetwarzania wiadomości.

1.Kliknij opcję Dodaj. Spowoduje to wyświetlenie okna warunków reguły, w którym można wybrać typ warunku, operację oraz wartość.


WAŻNE

Można zdefiniować wiele warunków. Wówczas wszystkie warunki muszą zostać spełnione, aby można było zastosować regułę. Wszystkie warunki są połączone przy użyciu operatora logicznego ORAZ. Nawet jeśli nie zostanie spełniony tylko jeden warunek, wynik oceny warunku to niespełnione, co oznacza, że nie można wykonać czynności ustalonej w regule.

2.Klikając opcję Dodaj (u dołu), można dodać czynność ustaloną w regule.


UWAGA

W ramach jednej reguły można dodać wiele czynności.

3.Po zdefiniowaniu warunków i czynności należy wypełnić pole Nazwa dla reguły (nazwa powinna umożliwić rozpoznanie reguły). Nazwa ta będzie wyświetlana na liście reguł. Pole Nazwa jest polem obowiązkowym, jeśli jest wyróżnione kolorem czerwonym. Należy wpisać nazwę reguły w polu tekstowym i kliknąć przycisk OK w celu utworzenia reguły. Wyróżnienie kolorem czerwonym nie znika po wprowadzeniu nazwy reguły, a dopiero po kliknięciu przycisku OK.

rule_wizard

4.Jeśli chcesz przygotować regułę, ale planujesz skorzystać z niej w późniejszym czasie, możesz kliknąć pasek suwaka obok pozycji Aktywna, aby zdezaktywować regułę. Aby aktywować regułę, zaznacz pole wyboru obok reguły, którą chcesz aktywować, na liście reguł.


UWAGA

W przypadku dodania nowej lub zmodyfikowania istniejącej reguły automatycznie zostanie uruchomione ponowne skanowanie wiadomości z zastosowaniem nowej/zmodyfikowanej reguły.