ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Tarama hedefleri

Yalnızca belirli bir hedefi taramak istiyorsanız, Tarama hedefleri açılır menüsünden bir seçenek belirleyerek ya da klasör (ağaç) yapısından belirli hedefler seçerek Özel tarama aracını kullanabilirsiniz.

Tarama hedefleri profili seçicisi şunlar için geçerlidir:

İsteğe bağlı tarama

Hyper-V taraması

Hızlı şekilde bir tarama hedefine gitmek veya yeni bir hedef dosya ya da klasörü eklemek için, klasör listesinin altındaki boş alana söz konusu hedefi girin. Bu yalnızca ağaç yapısında hedef seçilmemesi ve Tarama hedefleri menüsünün Seçim yok olarak ayarlanması durumunda mümkündür.

İşletim belleği

İşletim belleği tarafından halihazırda kullanılan tüm işlemleri ve verileri tarar.

Önyükleme kesimleri/UEFI

Önyükleme kesimlerini ve UEFI'yi zararlı yazılımlara karşı tarar. UEFI tarayıcı ile ilgili daha fazla bilgi için sözlüğe başvurabilirsiniz.

WMI veri tabanı

Tüm Windows Yönetim Araçları (WMI) veri tabanını, tüm ad alanlarını, tüm sınıf örneklerini ve tüm mülkleri tarar. Enfekte olan dosyalara veya veri olarak yerleştirilmiş zararlı yazılımlara referans arar.

Sistem kayıt defteri

Tüm sistem kayıt defterini, tüm anahtarları ve alt anahtarları tarar. Enfekte olan dosyalara veya veri olarak katıştırılmış zararlı yazılımlara referans arar. Tespitleri temizlerken önemli verilerin kaybolmadığından emin olmak için referans kayıt defterinde kalır.

Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedeflerini seçmenize olanak tanır.

Profil ayarlarına göre

Seçili tarama profilinde ayarlanan hedefleri seçer.

Çıkarılabilir medya

Disketi, USB depolama aygıtını, CD/DVD'yi seçer.

Yerel sürücüler

Tüm sistem sabit sürücülerini seçer.

Ağ sürücüleri

Tüm eşlenen ağ sürücülerini seçer.

Paylaşılan Klasörler

Yerel sunucuda paylaşılan tüm klasörleri seçer.

Özel seçim

Tüm seçimleri temizler. Temizleme işleminin ardından özel seçiminizi yapabilirsiniz.

Seçilen hedeflerin taranması için kullanılmak üzere Tarama profili açılır menüsünden bir profil seçin. Varsayılan profil, Smart tarama'dır. Varsayılan profil Smart taramadır. Önceden tanımlanmış iki tarama profili daha vardır: Kapsamlı tarama ve Içerik menüsü taraması Bu tarama profilleri farklı ThreatSense altyapı parametreleri kullanır.

Özel tarama penceresi:

scan_custom

Temizlemeden tara – Ek temizleme eylemi olmadan yalnızca sistemi taramak istiyorsanız Temizlemeden tara seçeneğini belirleyin. Yalnızca etkinleşmiş öğeler olup olmadığına dair bir genel bakış elde etmek ve varsa etkilenmeler hakkındaki ayrıntıları almak istiyorsanız, bu seçenek kullanılabilir. Ayrıca Ayarlar > ThreatSense parametreleri > Temizleme seçeneğini tıklatarak üç temizleme düzeyinden birini seçebilirsiniz. Taramayla ilgili bilgiler bir tarama günlüğüne kaydedilir.

Tarama dışı öğeleri yoksay – Aksi halde geçerli olan tarama dışı öğelerini yoksayarak tarama gerçekleştirebilirsiniz.

Taramadan sonra yapılacak işlem - Açılır menüden tarama bittikten sonra gerçekleştirilecek işlemi seçin.

Tarama kesintiye uğratılamazÖnceliği olmayan kullanıcıların tarama sonrasında yapılacak işlemleri durdurmalarına engel olmak için bu seçeneği belirleyin.

Tarama kullanıcı tarafından (dk) boyunca duraklatılabilir - Sınırlı kullanıcının bilgisayar taramasını belirtilen süre sınırı boyunca duraklatmasına izin verin.

Taramayı (dk) sonra otomatik olarak kes - Belirtilen süre sınırından daha uzun sürerse taramayı iptal etmek için bu seçeneği kullanın.

Yönetici olarak tara – Taramayı Yönetici hesabı altında yürütmenize izin verir. Geçerli kullanıcının taranacak uygun dosyalara erişmek için ayrıcalığı yoksa bunu tıklayın. Bu düğmenin, geçerli kullanıcı Yönetici olarak UAC işlemlerini çağıramıyorsa kullanılabilir olmadığını unutmayın.