ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Hyper-V taraması

Hyper-V taramasının geçerli sürümü, Hyper-V'de çevrim içi veya çevrim dışı sanal sistemlerin taranmasını destekler. Barındırılan Windows Hyper-V sistemine ve sanal sistem durumuna göre desteklenen tarama türleri aşağıda gösterilmektedir:

Hyper-V özelliğine sahip sanal sistemler

Online VM

Offline VM

Windows Server 2022 Hyper-V

salt okunur

salt okunur/temizleme

Windows Server 2019 Hyper-V

salt okunur

salt okunur/temizleme

Windows Server 2016 Hyper-V

salt okunur

salt okunur/temizleme

Windows Server 2012 R2 Hyper-V

salt okunur

salt okunur/temizleme

Windows Server 2012 Hyper-V

salt okunur

salt okunur/temizleme

Donanım gereklilikleri

Sunucuda, Sanal Makineleri çalıştırmakla ilgili herhangi bir performans sorunu olmamalıdır. Tarama etkinliği esas olarak CPU kaynaklarını kullanır. Çevrimiçi VM'leri taramak için, boş disk alanı gereklidir. Disk alanı, denetim noktaları/sistem görüntüleri ve sanal diskler tarafından kullanılan alanın en az iki katı büyüklüğünde olmalıdır.

Belirli sınırlamalar

RAID depolaması, Dağıtılmış Birimler ve Dinamik Diskler üzerinde tarama, Dinamik Disklerin yapısı nedeniyle desteklenmemektedir. Bu nedenle, mümkünse VM'lerinizde Dinamik Disk türünü kullanmaktan kaçınmanızı öneririz.

Tarama her zaman geçerli VM'de gerçekleştirilir ve denetim noktalarını ya da anlık görüntüleri etkilemez.

Bir kümedeki ana bilgisayar üzerinde çalışan Hyper-V şu anda ESET Mail Security tarafından desteklenmemektedir.


note

ESET Security sanal disk MBR'lerinin taranmasını desteklese de bu hedefler için yalnızca salt okunur tarama yöntemi desteklenir. Bu ayar Gelişmiş Ayarlar (F5) > Computer > Hyper-V taraması > ThreatSense parametreleri > Önyükleme kesimleri'nde değiştirilebilir.

Taranacak Sanal Makine "çevrimdışı" - Kapalı durumu

ESET Mail Security, sanal makineleri algılamak ve onlara bağlanmak için Hyper-V Yönetimi'ni kullanır. Bu şekilde, ESET Mail Security tıpkı herhangi bir genel sürücünün verilerine ve dosyalarına erişir gibi, sanal disklerin içeriklerine erişir.

Taranacak Sanal Makine "çevrimiçi" - Çalışıyor, Duraklatıldı, Kaydedildi durumu

ESET Mail Security, sanal diskleri algılamak için Hyper-V Yönetimi'ni kullanır. Bu disklere gerçek bağlantı mümkün değildir. Bu nedenle, ESET Mail Security Sanal Makine'nin denetim noktasını/sistem görüntüsünü oluşturur ve ardından denetim noktasına/sistem görüntüsüne bağlanır. Tarama tamamlandığında, denetim noktası/sistem görüntüsü silinir. Bu, çalışan Sanal Makineler tarama etkinliği tarafından etkinlenmediğinden salt okunur taramanın gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

Tarama sırasında ESET Mail Security uygulamasının anlık görüntü veya denetim noktası oluşturması için bir dakika kadar bekleyin. Bu işlemi Hyper-V taramasını çok sayıda sanal makine üzerinde çalıştırırken dikkate almanız yardımcı olacaktır.

Adlandırma kuralı

Hyper-V Tarama modülü şu adlandırma kuralına bağlıdır:

VirtualMachineName\DiskX\VolumeY

X, disk sayısını, Y ise birim sayısını gösterir. Örneğin:

Computer\Disk0\Volume1

Sayı öneki, tespit sırasına dayalı olarak eklenir ve bu sıra, VM'nin Disk Yöneticisi'nde görülen sırayla aynıdır. Bu adlandırma kuralı; ilerleme çubuğunda bulunan, taranacak hedeflerden oluşan ağaç yapılı açılır menüde ve günlük dosyalarında kullanılır.

Taramanın yürütülmesi

İsteğe Bağlı - Tarama için mevcut olan Sanal Makinelerin ve birimlerin listesini görüntülemek için Hyper-V Taraması'nı tıklayın. Taramak istediğiniz Sanal Makineleri, diskleri veya birimleri seçip Tara öğesini tıklayın.

Zamanlayıcı görevi oluşturmak için kullanılır.

Sunucu Taraması adlı bir İstemci Görevi olarak ESET PROTECT üzerinden.

Hyper-V taraması, eShell aracılığıyla yönetilebilir ve başlatılabilir.

Birkaç Hyper-V taramasını eşzamanlı yürütmek mümkün değildir. Tarama işlemi tamamlandığında dosyaları günlüğe kaydetmek için bağlantı içeren bir bildirim alırsınız.

Potansiyel sorunlar

Çevrim içi bir sanal makine taramasını yürütürken, belirli sanal makinenin denetim noktası/sistem görüntüsü oluşturulmalıdır. Denetim noktası/sistem görüntüsü oluştururken sanal makinenin bazı genel işlemleri sınırlandırılabilir veya devre dışı bırakılabilir.

Çevrimdışı Sanal Makine taranmaktaysa tarama işlemi bitene kadar açılamaz.

Hyper-V Yöneticisi iki farklı Sanal Makine'nin aynı şekilde adlandırılmasına olanak sağlar ve bu, tarama günlüklerini gözden geçirirken makineleri birbirinden ayırmakta güçlüklere neden olur.

 

Yeni kural oluşturmak için, Profil listesi öğesinin yanındaki Düzenle seçeneğini tıklayıp kendi Profil adınızı girdikten sonra Ekle öğesini seçin. Yeni profil, var olan tarama profillerini listeleyen Seçili profil açılır menüsünde görüntülenir.

Hyper-V için Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedeflerini seçmenize olanak tanır:

Profil ayarlarına göre

Seçili tarama profilinde ayarlanan hedefleri seçer.

Tüm sanal makineler

Tüm sanal makineleri seçer.

Sanal makinelerde desteklenen

Tüm sanal VM'leri seçer.

Sanal makinelerde desteklenmeyen

Tüm çevrimdışı VM'leri seçer.

Seçim yok

Tüm seçimleri temizler.

gear Simgesini tıklayın ve (dakika) dakikadan uzun süre çalıştırılırsa taramayı durdur seçeneğindeki aralığı değiştirin ve tercih edilen süreye (1 ila 2880 dakika arasındaki herhangi bir süre) geçiş yapın.

Taramayı ayarladığınız özel parametreleri kullanarak yürütmek için Tara seçeneğini tıklayın. Tüm taramalar tamamlandığında Günlük dosyaları > Hyper-V taraması öğelerini işaretleyin.

Hyper-V ve Makine öğrenimi koruması

Raporlama, algılama motoru ve makine öğrenimi bileşeni tarafından gerçekleştirilir.

ThreatSense parametreleri

Hyper-V taramasına yönelik tarama parametrelerini değiştirmek için.