ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Profil hedefleri

Sızıntılar için nelerin taranacağını belirtebilirsiniz. Sisteminize kullanılabilir tüm hedefleri listeleyen ağaç yapısından nesneler (bellek, önyükleme kesimleri ve UEFI, sürücüler, dosyalar ve klasörler ve ağ) seçin. Tarama hedefleri ve Tarama profili açılır menülerine erişmek için sol üst köşedeki dişli simgesini tıklayın.


note

Bu tarama profili seçici, İsteğe bağlı tarama ve Hyper-V taraması için geçerlidir.

İşletim belleği

İşletim belleği tarafından halihazırda kullanılan tüm işlemleri ve verileri tarar.

Önyükleme kesimleri/UEFI

Önyükleme kesimlerini ve UEFI'yi zararlı yazılımlara karşı tarar. UEFI tarayıcı ile ilgili daha fazla bilgi için sözlüğe başvurabilirsiniz.

WMI veri tabanı

Tüm Windows Yönetim Araçları (WMI) veri tabanını, tüm ad alanlarını, tüm sınıf örneklerini ve tüm mülkleri tarar. Enfekte olan dosyalara veya veri olarak yerleştirilmiş zararlı yazılımlara referans arar.

Sistem kayıt defteri

Tüm sistem kayıt defterini, tüm anahtarları ve alt anahtarları tarar. Enfekte olan dosyalara veya veri olarak katıştırılmış zararlı yazılımlara referans arar. Tespitleri temizlerken önemli verilerin kaybolmadığından emin olmak için referans kayıt defterinde kalır.

Hızlı bir şekilde tarama hedefine gitmek veya bir hedef klasör ya da dosya eklemek için klasör listesinin altındaki boş alana hedef dizini girin.

scan_target

Tarama hedefleri açılır menüsü, önceden tanımlı tarama hedefleri seçmenizi sağlar:

Profil ayarlarına göre

Seçili tarama profilinde ayarlanan hedefleri seçer.

Çıkarılabilir medya

Disketi, USB depolama aygıtını, CD/DVD'yi seçer.

Yerel sürücüler

Tüm sistem sabit sürücülerini seçer.

Ağ sürücüleri

Tüm eşlenen ağ sürücülerini seçer.

Paylaşılan Klasörler

Yerel sunucuda paylaşılan tüm klasörleri seçer.

Özel seçim

Tüm seçimleri temizler. Temizleme işleminin ardından özel seçiminizi yapabilirsiniz.

Bir tarama hedefine (dosya veya klasör) hızlıca gidip hedefi taramaya dahil etmek için ağaç yapısının altındaki metin alanına yolunu girin. Yol girişi, büyük küçük harf duyarlıdır.

Tarama profili açılır menüsü, önceden tanımlı tarama profilleri seçmenizi sağlar:

Smart tarama

İçerik menüsü taraması

Kapsamlı tarama

Bilgisayar taraması

Bu tarama profilleri farklı ThreatSense altyapı parametreleri kullanır.

Temizlemeden tara

Ek temizleme eylemi olmadan yalnızca sistemi taramak istiyorsanız Temizlemeden tara seçeneğini belirleyin. Yalnızca etkinleşmiş öğeler olup olmadığına dair bir genel bakış elde etmek ve varsa etkilenmeler hakkındaki ayrıntıları almak istiyorsanız, bu seçenek kullanılabilir. Ayrıca Ayarlar > ThreatSense parametreleri > Temizleme seçeneğini tıklatarak üç temizleme düzeyinden birini seçebilirsiniz. Taramayla ilgili bilgiler bir tarama günlüğüne kaydedilir.

İstisnaları yoksay

Özel durumları yoksay'ı seçtiğinizde özel durumları yok sayan bir tarama yapabilirsiniz, aksi halde bu özel durumlar geçerli olur.