ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Filtreleme ve doğrulama

Ip adresi veya aralığı gibi kriterleri belirterek Onaylanan, Engellenen ve Yoksayılan listeleri yapılandırabilirsiniz. Kriterleri eklemek, değiştirmek veya kaldırmak için yönetmek istediğiniz listede Düzenle'yi tıklatın.


note

Yoksayılan listelere dahil edilen IP adresleri veya Etki Alanları Antispam tarafından test edilmez, ancak diğer Antispam koruması teknikleri uygulanır.

Yoksayılan listeler, tüm dahili altyapı IP adreslerini / etki alanı adlarını içerir. Ayrıca, ISP'nizin veya RBL ya da DNSBL (bulut kara listesi - ESET'in Blackhole Listesi veya üçüncü taraf Blackhole Listesi) tarafından halihazırda kara listeye alınmış olan harici gönderen posta sunucularının IP adreslerini/etki alanı adlarını da dahil edebilirsiniz.

Bu, IP adresleri bulut kara listesine alınmış olsalar bile yoksayılan listelere dahil edilen kaynaklardan e-posta almanıza olanak tanır. Bu tür gelen e-postalar alınır ve içerik, diğer antispam koruması teknikleri tarafından daha detaylı olarak araştırılır.

Onaylanan IP listesi

Belirtilen IP adreslerinden gelen e-postaları otomatik olarak beyaz listeye eklenir. E-posta içeriği denetlenmeyecektir.

Engellenen IP listesi

Belirtilen IP adreslerinden gelen e-postaları otomatik olarak engellenir.

Yoksayılan IP listesi

Sınıflandırma sırasında yoksayılacak IP adreslerinden oluşan liste. E-posta içeriği denetlenecektir. Ağınızın yerel IP adreslerini beyaz listeye ekliyorsanız Dahili altyapının parçasıdır kaydırıcısını kullanın, aşağıdaki örneğe bakın.

Engellenen Gövde Etki Alanı listesi

İleti gövdesinde belirtilen etki alanını içeren e-posta iletilerini engeller. Yalnızca gerçek TLD'ye sahip (üst düzey etki alanı) olan etki alanları kabul edilir.

Yoksayılan Gövde Etki Alanı listesi

İleti gövdesinde belirtilen etki alanları sınıflandırma sırasında yoksayılır. Yalnızca gerçek TLD'ye sahip (üst düzey etki alanı) olan etki alanları kabul edilir.

Engellenen Gövde IP listesi

İleti gövdesinde belirtilen IP adresini içeren e-posta iletilerini engeller.

Yoksayılan Gövde IP listesi

İleti gövdesinde belirtilen IP adresleri sınıflandırma sırasında yoksayılır.

Onaylanan Gönderici listesi

Belirli bir gönderenden gelen e-postaları beyaz listeye ekler. Aşağıdaki önceliğe göre doğrulama için yalnızca bir gönderici adresi veya etki alanının tamamı kullanılır:

1.SMTP 'MAIL FROM' adres

2."Return-Path:" e-posta başlık alanı

3."X-Env-Sender:" e-posta başlık alanı

4."From:" e-posta başlık alanı

5."Sender:" e-posta başlık alanı

6."X-Apparently-From:" e-posta başlık alanı

Engellenen Gönderici listesi

Belirli bir gönderenden gelen e-postaları engeller. Tanımlanan tüm gönderici adresleri veya etki alanlarının tamamı doğrulama için kullanılır:

SMTP 'MAIL FROM' adres

"Return-Path:" e-posta başlık alanı

"X-Env-Sender:" e-posta başlık alanı

"From:" e-posta başlık alanı

"Sender:" e-posta başlık alanı

"X-Apparently-From:" e-posta başlık alanı

Onaylanan IP Etki Alanı listesi

Listede belirtilen etki alanlarından çözümlenen IP adreslerinden gelen e-postaları beyaz listeye ekler. SPF (Gönderici İlke Çerçevesi) kayıtları IP adresleri çözümlenirken algılanır.

Engellenen IP Etki Alanı listesi

Listede belirtilen etki alanlarından çözümlenen IP adreslerinden gelen e-postaları engeller. SPF kayıtları IP adresleri çözümlenirken algılanır.

Yoksayılan IP Etki Alanı listesi

Sınıflandırma sırasında denetlenmeyecek olan IP adreslerinden çözümlenen etki alanlarının listesi. SPF kayıtları IP adresleri çözümlenirken algılanır.

Engellenen ülkeler listesi

Belirtilen ülkelerden gelen e-postaları engeller. Engelleme, GeoIP temellidir. Spam ileti Engellenen ülkeler'de seçtiğiniz bir ülke için coğrafi konum veri tabanında listelenen IP adresine sahip posta sunucusundan gönderilirse, otomatik olarak spam şeklinde işaretlenir ve Posta aktarımı koruması altındaki Spam iletilerinde yapılacak işlem ayarına göre işlem yapılır.


note

Gövde Etki alanı listeleri, TLD'lerin Kök Alan Veri Tabanı göre yalnızca gerçek TLD'ye (üst düzey etki alanı) sahip etki alanlarını kabul eder.

Birden çok girişi tek seferde eklemek istiyorsanız Ekle penceresinde Birden çok değer girin seçeneğini tıklayın ve hangi ayırıcının kullanılması gerektiğini seçin. Ayırıcı yeni satır, virgül veya noktalı virgül olabilir.


example

Anaç: Altyapınızdaki yerel IP adreslerini Yoksayılan IP listesine ekleyerek antispam korumasından hariç tutun

Gelişmiş ayarlar (F5) > Sunucu > Antispam koruması > Filtreleme ve doğrulama bölümüne gidin.

Yoksayılan IP listesi'nin yanındaki Düzenle'yi tıklayın.

Ekle'yi tıklayın ve ağ altyapınızın IP adresi aralığını belirtin (IP adresi aralığının biçimi 1.1.1.1-1.1.1.255). Gerekirse listeye daha fazla aralık (veya tek tek IP adresleri) eklemeye devam edebilirsiniz.

Dahili altyapının parçasıdır kaydırma çubuğunu kullanın.

Gri listeleme ve SPF

Gri listelemeyi ve SPF'yi otomatik olarak atlamak için IP beyaz listesine yönlendiren etki alanını veya IP beyaz listesini belirtin. Günlük dosyalarını SMTP koruma günlüğünde görebilirsiniz. Bu seçenekleri kullanmak için gri listelemeyi veya SPF'yi etkinleştirmelisiniz. SPF durumunda SPF denetimi başarısız olursa iletileri otomatik olarak reddet ve/veya SPF denetimi başarılı olursa Gri Listeleme'yi otomatik olarak atla ayarını etkinleştirmeniz gerekir.

Gri listelemeyi ve SPF'yi otomatik olarak atlamak için antispam listelerini kullan

Etkinleştirildiğinde, Onaylı ve Yoksayılan IP listesi Gri Listelemeyi ve SPF'yi otomatik olarak atlamak için IP ve Alan Adı dahil olmak üzere IP beyaz listeleriyle birlikte kullanılır.

IP beyaz listesi

IP adresi, maskeli IP adresi ve IP aralığı ekleyebilirsiniz. Listeyi Ekle, Düzenle veya Sil seçeneklerini tıklayarak değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak, her girişi tek tek manuel olarak eklemek yerine özel listenizi bir dosyadan içe aktarmak aktarabilirsiniz. Bunun için, İçe aktar'ı tıklayıp listeye eklemek istediğiniz girişleri içeren dosyanızı bulun. Aynı şekilde mevcut listenizi bir dosyaya aktarmak istiyorsanız, içerik menüsünden Dışa aktar'ı seçin.


note

Beyaz listeler kara listelerden önceliklidir, başka bir ifadeyle, hem beyaz listeye hem de kara listeye alınmış bir adres içeren e-posta beyaz listeye alınmış olarak kabul edilir. Yalnızca son gönderici adresi ve Alınan: başlıklar'dan gelen doğrulanan adreslerin maksimum sayısında adres beyaz listelere karşı denetlenir. Tüm adresler yerel kara listelere karşı denetlenir.

IP beyaz listesine yönlendiren etki alanı

Bu seçenek etki alanlarını belirtmenize olanak sağlar (ör. domainname.local). Listeyi yönetmek için Ekle, Kaldır veya Tümünü Kaldır seçeneklerini kullanın. Her girişi tek tek manuel olarak eklemek yerine özel listenizi bir dosyadan içe aktarmak istiyorsanız İçe aktar'ı tıklayıp listeye eklemek istediğiniz girişleri içeren dosyanızı bulun. Aynı şekilde mevcut listenizi bir dosyaya aktarmak istiyorsanız, içerik menüsünden Dışa aktar'ı seçin.


note

Gri Listeleme ve SPF, Posta aktarımı koruması tarafından değerlendirilir ve IP ve Etki Alanı bilgilerini IP beyaz listelerinde ve Onaylı ve Yoksayılan IP listesinde kullanmanıza olanak tanır. Ancak SPF kurallarını kullanıyorsanız, bu beyaz listelerden hiçbiri kurallar için dikkate alınmaz.