ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Posta aktarımı koruması

Her bir ESET Mail Security modülü için (Antivirus, Anti-phishing ve Antispam) aktarım katmanında algılanan tehditler için işlemleri ayrı ayrı yapılandırabilirsiniz.

Temizleme mümkün değilse yapılacak işlemler:

Eylem yok - Temizlenemeyen etkilenmiş iletileri tutar.

Mesajı karantinaya al - Virüslü mesajları karantina posta kutusuna yerleştirin.

İletiyi reddet - Etkilenen ileti reddedilir.

İletiyi sessizce sil - İletiler NDR (Teslim Edilemedi Raporu) göndermeden silinir.


note

Eylem yok seçeneğini işaretlerseniz ve bununla birlikte Antivirus ve antispyware ThreatSense parametrelerinde Temizleme düzeyini Temizleme yok olarak ayarlamışsanız koruma durumu sarıya döner. Bunun nedeni bir güvenlik riski olmasıdır. Bu yüzden, kombinasyonu kullanmamanızı öneririz. En iyi korumayı elde etmek için ayarlardan birini veya diğerini değiştirin.

Kimlik avı mesajında gerçekleştirilecek işlem:

İşlem yok - Mesajlar saklanır.

Mesajı karantinaya al - Kimlik avı olarak işaretlenmiş mesajları karantina posta kutusuna yerleştirin.

İletiyi reddet - Kimlik avı postası olarak işaretlenen iletiler reddedilir.

İletiyi sessizce sil - İletiler NDR (Teslim Edilemedi Raporu) göndermeden silinir.

Spam iletisinde yapılacak işlemler:

İşlem yok - Mesajlar saklanır.

Mesajı karantinaya al - Spam olarak işaretlenmiş mesajları karantina posta kutusuna yerleştirin.

İletiyi reddet - İstenmeyen posta olarak işaretlenen iletiler reddedilir.

İletiyi sessizce sil - İletiler NDR (Teslim Edilemedi Raporu) göndermeden silinir.

Sahte etki alanına sahip iletilerde yapılacak işlem:

İşlem yok - Mesajlar saklanır.

İletiyi karantinaya al - Sahte olarak işaretlenen iletiler karantina posta kutusuna alınır.

İletiyi reddet - Sahte posta olarak işaretlenen iletiler reddedilir.

İletiyi sessizce sil - İletiler NDR (Teslim Edilemedi Raporu) göndermeden silinir.

mail_trans_protection

Posta karantinasında temizlenen ve silinen eklerin bir kopyasını kaydedin

Orijinal dosya ekinin bir kopyası posta karantinası içinde depolanır.

Silinen ekleri değiştirmek için özel metin kullanın

Etkinleştirildiğinde, silinen eklerin yerine özel metin belirtebilirsiniz.

Silinen ekleri değiştirmek için kullanılan metnin biçimi

Eki, yapılan bir işlemle ilgili ayrıntılı bilgiler içeren bir metin dosyasıyla değiştirir. Yukarıdaki ayarı etkinleştirdiyseniz (Özel metin kullan) tercih etmeniz halinde değişkenleri kullanarak varsayılan metni özel detaylarınızla değiştirebilirsiniz.


example

Bir e-posta mesajında silinen eklerin yerine kullanılacak metninizi özelleştirirken değişkenleri kullanın.

%PRODUCTNAME%
%FILENAME%
%VIRUSNAME%
%DETECTIONNAME%
%FILESIZE%
%SENDERADDRESS%
%FROMADDRESS%
%DATETIME%

Ek %FILENAME% (boyut %FILESIZE%) %PRODUCTNAME% tarafından %DETECTIONNAME% nedeniyle silindi.

Özel metin biçimi aşağıdaki gibi görünecektir:

184 B boyutundaki eicar_com.zip eki Eicar test dosyası nedeniyle ESET Mail Security tarafından silindi.

Taranan mesajların gövdesine bir etiket eklemenin üç seçeneği vardır:

İletilere ekleme - Bilgiler eklenmez.

Yalnızca etkilenen iletilere ekle - Yalnızca etkilenen iletilere eklenir.

Tüm iletilere ekle (dahili iletiler için geçerli değildir) - Tüm iletiler işaretlenir.

Konuyu değiştir

Etkinleştirildiğinde, etkilenen mesajların, spam veya kimlik avı mesajlarının konularına eklenen şablonları değiştirebilirsiniz.

Etkilenen iletilerin konusuna eklenen şablon

ESET Mail Security, etkilenen iletilerin konusuna eklenen şablon metin alanında tanımlanan değerle birlikte e-posta konusuna bir bildirim etiketi ekler (önceden tanımlı varsayılan metin [found threat %VIRUSNAME%] şeklindedir). Bu değişiklik, belirli bir konuya sahip olan e-postaları filtreleyerek etkilenen iletileri, örneğin kuralları kullanarak veya alternatif olarak istemci tarafında (e-posta istemcisi tarafından destekleniyorsa) filtreleme işlemini otomatik hale getirmek için kullanılabilir, böylece bu tür e-posta iletileri ayrı bir klasöre yerleştirilir.

Spam iletilerinin konusuna eklenen şablon

ESET Mail Security, spam iletilerin konusuna eklenen şablon metin alanında tanımlanan değerle birlikte e-posta konusuna bir bildirim etiketi ekler (önceden tanımlı varsayılan metin [SPAM] şeklindedir). Bu değişiklik, belirli bir konuya sahip olan e-postaları, örneğin kuralları kullanarak veya alternatif olarak istemci tarafında (e-posta istemcisi tarafından destekleniyorsa) filtreleyerek istenmeyen posta iletilerini filtreleme işlemini otomatik hale getirmek için kullanılabilir, böylece söz konusu e-posta iletileri ayrı bir klasöre yerleştirilir.

Kimlik avı iletilerinin konusuna eklenen şablon

ESET Mail Security, kimlik avı iletilerinin konusuna eklenen şablon metin alanında tanımlanan değerle birlikte e-posta konusuna bir bildirim etiketi ekler (önceden tanımlı varsayılan metin [PHISH] şeklindedir). Bu değişiklik, belirli bir konuya sahip olan e-postaları, örneğin kuralları kullanarak veya alternatif olarak istemci tarafında (e-posta istemcisi tarafından destekleniyorsa) filtreleyerek istenmeyen posta iletilerini filtreleme işlemini otomatik hale getirmek için kullanılabilir, böylece söz konusu e-posta iletileri ayrı bir klasöre yerleştirilir.


note

Konuya eklenecek olan metni düzenlerken sistem değişkenlerini de kullanabilirsiniz.