Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Główne funkcje

Poniższa tabela zawiera listę funkcji dostępnych w programie ESET Mail Security.

64-bitowy rdzeń produktu

Zapewnia wyższą wydajność i stabilność głównych komponentów produktu.

Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem

Wielokrotnie nagradzana i innowacyjna ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem. Dzięki zastosowaniu skanowania w chmurze ta wielokrotnie nagradzana technologia pozwala jeszcze lepiej wykrywać i zapobiegać atakom oraz eliminować wszelkiego rodzaju zagrożenia, w tym wirusy, oprogramowanie wymuszające okup, rootkity, robaki i oprogramowaniem typu spyware. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi nie obciąża zasobów systemowych i nie zagraża jego wydajności. Korzysta z warstwowego modelu zabezpieczeń, w którym każda warstwa lub faza wykorzystuje szereg kluczowych technologii. Faza przed uruchomieniem korzystaja z technologii takich jak skaner UEFI, ochrona przed atakami sieciowymi, reputacja i pamięć podręczna, wbudowany sandbox, sygnatury DNA. Technologie fazy wykonania to blokada programów typu Exploit, ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup, zaawansowany skaner pamięci i skaner skryptów AMSI. Faza po uruchomieniu wykorzystuje ochronę przed botnetami, system zapobiegania szkodliwemu oprogramowaniu w chmurze i sandoxingowi. Ten bogaty zestaw składający się z kluczowych technologii zapewnia niezrównany poziom ochrony.

Antispam

Ochrona przed spamem stanowi niezbędny element na każdym serwerze poczty e-mail. Program ESET Mail Security korzysta z doskonałego silnika niezwykle skutecznej ochrony przed spamem i atakami typu „phishing”. Program ESET Mail Security kilka razy z rzędu wygrał w testach filtrowania spamu przeprowadzonych przez Virus Bulletin, lidera w zakresie testowania zabezpieczeń, i od lat otrzymuje certyfikat VBSpam+. Nasz silnik ochrony przed spamem uzyskał wynik skuteczności wyłapywania spamu równy 99,99% bez żadnych fałszywych alarmów, zapewniając najlepszą w branży ochronę antyspamową. Ochrona przed spamem dostępna w programie ESET Mail Security obejmuje wiele technologii (listy RBL i DNSBL, sygnatury, sprawdzanie reputacji, analiza zawartości, reguły, ręczne umieszczanie elementów na białej lub czarnej liście, ochrona przed atakami typu backscatter i weryfikacja wiadomości za pomocą metod SPF i DKIM) zapewniających wysoką skuteczność wykrywania. Ochrona przed spamem w programie ESET Mail Security jest rozwiązaniem opartym na chmurze. Większość baz danych chmury znajduje się w centrach danych firmy ESET. Usługi ochrony przed spamem w chmurze umożliwiają szybką aktualizację danych, co zapewnia szybszą reakcję w przypadku pojawienia się nowego spamu.

Ochrona przed atakami typu „phishing”

Funkcja zapobiegająca dostępowi użytkowników do stron internetowych znanych z ataków typu „phishing”. Wiadomości e-mail mogą zawierać łącza prowadzące do stron internetowych typu „phishing”. Program ESET Mail Security identyfikuje takie łącza (adresy URL) przy użyciu zaawansowanego parsera, który przeszukuje treść i temat nadchodzących wiadomości. Łącza są porównywane z bazą danych dotyczących phishingu.

Reguły

Reguły umożliwiają administratorom odfiltrowywanie niechcianej poczty e-mail i załączników zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie. Załączniki mogą mieć postać plików wykonywalnych, plików multimedialnych, archiwów zabezpieczonych hasłem itp. W przypadku filtrowanych wiadomościami e-mail i ich załączników można wykonywać różne działania, takie jak kwarantanna, usuwanie, wysyłanie powiadomień lub logowanie się do zdarzeń.

Eksportuj na serwer programu Syslog (Arcsight)

Umożliwia zduplikowanie dziennika ochrony serwera poczty e-mail na serwerze programu Syslog w formacie CEF (Common Event Format). Zduplikowany dziennik można wykorzystać w rozwiązaniach do zarządzania dziennikami (takich jak Micro Focus ArcSight). Zdarzenia mogą być przekazywane do rozwiązania ArcSight przy użyciu łącznika SmartConnector lub eksportowane do plików. Pozwala to na wygodne i scentralizowane monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa i zarządzanie nimi. Ta funkcja przydaje się zwłaszcza w złożonych środowiskach z wieloma serwerami Microsoft Exchange z rozwiązaniem ESET Mail Security.

Skanowanie skrzynek pocztowych platformy Microsoft 365

Firmy z hybrydowym środowiskiem oprogramowania Exchange mogą korzystać z nowej możliwości skanowania skrzynek pocztowych w chmurze.

ESET LiveGuard Advanced

Jest to usługa ESET w chmurze. Kiedy program ESET Mail Security oceni, że dana wiadomość e-mail jest podejrzana, umieszcza ją tymczasowo w kwarantannie ESET LiveGuard Advanced. Podejrzana wiadomość e-mail jest automatycznie przesyłana na serwer ESET LiveGuard Advanced do analizy przy użyciu zaawansowanych silników detekcji szkodliwego oprogramowania. Następnie program ESET Mail Security otrzymuje wynik analizy, a podejrzana wiadomość e-mail zostaje odpowiednio potraktowana zależnie od wyniku.

Menedżer kwarantanny poczty z interfejsem internetowym

Administrator może badać obiekty w kwarantannie i decydować o ich usunięciu lub zwolnieniu. Ta funkcja udostępnia łatwe w obsłudze narzędzie do zarządzania.

Internetowy interfejs kwarantanny pozwala na zdalne zarządzanie zawartością. Możliwy jest wybór administratorów kwarantanny i/lub delegowanie dostępu. Ponadto użytkownicy mogą wyświetlać własny spam i zarządzać nim po zalogowaniu się do interfejsu internetowego kwarantanny poczty (dostęp jest ograniczony tylko do własnych wiadomości).

Raporty kwarantanny poczty

Raporty kwarantanny to wiadomości e-mail wysyłane do wybranych użytkowników lub administratorów. Zawierają one informacje o wszystkich wiadomościach e-mail poddanych kwarantannie. Umożliwiają także zdalne zarządzanie zawartością poddaną kwarantannie.

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie

Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie umożliwia administratorom ręczne skanowanie poszczególnych skrzynek pocztowych lub zaplanowanie, aby skanowanie odbyło się poza godzinami pracy. Skaner bazy danych skrzynki pocztowej używa interfejsu API usług sieciowych Exchange do łączenia się z oprogramowaniem Microsoft Exchange Server przy użyciu protokołu HTTP/HTTPS. Możliwe jest również uzyskanie wyższej wydajności dzięki zastosowaniu skanowania równoległego.

Klaster ESET

Klaster ESET umożliwia zarządzanie wieloma serwerami z jednego miejsca. Podobnie jak w przypadku oprogramowania ESET File Security for Microsoft Windows Server dołączenie węzłów serwerów do klastra umożliwia ułatwienie zarządzania ze względu na możliwość rozpowszechnienia jednej konfiguracji we wszystkich węzłach klastra. Klaster ESET umożliwia także synchronizowanie baz danych szarej listy oraz zawartości lokalnej kwarantanny poczty.

Wyłączenia procesów

Ta funkcja umożliwia wyłączenie określonych procesów ze skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania przy dostępie. Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania przy dostępie w niektórych sytuacjach może powodować konflikty, jak np. podczas tworzenia kopii zapasowej lub przeprowadzaniu migracji maszyn wirtualnych w trakcie działania systemu. Wyłączenia procesów pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia konfliktów i zwiększają wydajność wyłączonych aplikacji, co z kolei wpływa pozytywnie na ogólną wydajność i stabilność systemu operacyjnego. Wyłączenie procesu/aplikacji polega na wyłączeniu ze skanowania pliku wykonywalnego (.exe).

eShell (ESET Shell)

W programie eShell jest obecnie dostępna powłoka ESET Mail Security w wersji 2.0. eShell to interfejs wiersza polecenia udostępniający zaawansowanym użytkownikom i administratorom kompleksowe opcje zarządzania produktami serwerowymi firmy ESET.

ESET PROTECT

Lepsza integracja z rozwiązaniem ESET PROTECT, w tym możliwość zaplanowania różnych zadań. Więcej informacji na temat programu ESET PROTECT można znaleźć w pomocy online.

Instalacja poszczególnych komponentów:

Instalację można dostosować, aby objęła tylko wybrane części produktu.

Ochrona przed fałszywym nadawcą

Nowa funkcja, która chroni przed powszechną praktyką fałszowania informacji o nadawcy wiadomości e-mail, czyli przed podszywaniem się pod nadawcę. Jest mało prawdopodobne, aby odbiorca wiadomości e-mail potrafił odróżnić, czy pochodzi ona od faktycznego nadawcy czy osoby, która się za niego podaje, ponieważ zwykle takie e-maile wyglądają na pochodzące z wiarygodnego źródła. W Ustawieniach zaawansowanych można włączyć i skonfigurować ochronę przed fałszywymi nadawcami lub utworzyć regułyniestandardowe.

Podpisywanie DKIM

ESET Mail Security udostępnia funkcję podpisywania DKIM w celu dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa wychodzących wiadomości e-mail. Wybierz certyfikat klienta i określ, które nagłówki wiadomości e-mail mają być oznaczone podpisem DKIM. Procedurę podpisywania DKIM można skonfigurować dla każdej domeny osobno dla wielu domen.

Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i poprawkami

Dostępna jest funkcja ESET PROTECT, która umożliwia skonfigurowanie rutynowego skanowania na serwerze za pomocą ESET Mail Security w celu wykrycia zainstalowanego oprogramowania podatnego na zagrożenia bezpieczeństwa. Zarządzanie poprawkami pomaga zabezpieczać systemy i aplikacje przed znanymi lukami w zabezpieczeniach i ich wykorzystywaniem. Rzeczywiste instalowanie poprawek odbywa się ręcznie, co zapewnia pełną kontrolę nad tym, kiedy ma miejsce instalowanie poprawek. Wszystko to ma na celu ochronę i czas pracy bez przestojów poprzez wyeliminowanie wszelkich potencjalnych zakłóceń w działaniu usług spowodowanych aktualizacjami aplikacji i zachowaniami wywołanymi aktualizacjami. ESET Mail Security ma swoją technologię dostosowaną w następujących obszarach w porównaniu z ESET Endpoint Security:

Zarządzanie poprawkami można wykonać tylko ręcznie

Zakończenie uruchomionego procesu aplikacji następuje 60 sekund po otrzymaniu zadania aktualizacji

Brak automatycznego rozwiązywania żądań ponownego uruchomienia urządzenia w celu ukończenia stosowania poprawek