Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Omówienie

ESET Mail Security dla Microsoft Exchange Server to zintegrowane rozwiązanie do ochrony serwerów pocztowych i skrzynek użytkowników przed różnymi rodzajami złośliwych treści. Uwzględnia załączniki e-mail zainfekowane przez robaki lub konie trojańskie, dokumenty zawierające szkodliwe skrypty, ataki typu „phishing”, spam, podszywanie się pod nadawcę i spoofing.

ESET Mail Security zapewnia cztery rodzaje ochrony: Antywirusową, ochronę przed spamem, ochronę przed atakami typu „phishing” i reguły. Program ESET Mail Security odfiltrowuje szkodliwą zawartość w bazach danych skrzynek pocztowych, a także w warstwie ochrony przesyłania poczty, zanim wiadomości dotrą do skrzynek odbiorców.

Program ESET Mail Security obsługuje oprogramowanie Microsoft Exchange Server 2010 i nowsze, a także oprogramowanie Microsoft Exchange Server w środowisku klastrowym. Obsługiwane są również określone role oprogramowania Exchange Server (skrzynka pocztowa, centrum, granica).

Oprócz ochrony oprogramowania Microsoft Exchange Server program ESET Mail Security udostępnia również funkcje pomagające chronić sam serwer (ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, ochrona sieci, ochrona dostępu do stron internetowych oraz ochrona programów poczty e-mail).

Narzędzie ESET Mail Security umożliwia zdalne zarządzanie programem ESET PROTECT w większych sieciach. Ponadto programu ESET Mail Security można używać z narzędziami do zdalnego monitorowania i zarządzania (remote monitoring and management, RMM) innych firm.