ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Ağ bağlantısı profilleri

Profiller, belirli ağ bağlantıları için ESET Internet Security ağ koruması davranışını denetlemek için kullanılabilir. Bir Güvenlik Duvarı kuralı, IDS kuralı veya Deneme yanılma saldırısı koruma kuralı oluştururken ya da düzenlerken bunu belirli bir profile atayabilir veya tüm profillere uygulayabilirsiniz. Bir profil ağ bağlantısında etkin olduğunda, yalnızca genel kurallar (profil belirtilmemiş kurallar) ve söz konusu profile atanmış olan kurallar uygulanır. Güvenlik Duvarı davranışını kolaylıkla değiştirmek için ağ bağlantılarına atanmış farklı kuralları bulunan birden fazla profil oluşturabilirsiniz.

Ağ bağlantısı profillerini ve atamalarını Gelişmiş ayarlar > Korumalar > Ağ erişimi koruması > Ağ erişim koruması'nda yapılandırabilirsiniz.

Ağ bağlantısı profili ataması - Yeni keşfedilen ağ bağlantılarına otomatik olarak (açılır menüden Otomatik öğesini seçin) ağ bağlantısı profillerinde yapılandırılan Etkinleştirme araçları'na dayalı olarak önceden tanımlanmış veya özel bir profil atanmasını ya da her yeni ağ bağlantısı algılandığında Ağ korumasını yapılandırmak ve bir profili manuel olarak atamayı isteyip istemediğinizin sorulması (açılır menüden Sor'u seçin) seçeneklerinden birini belirlemenizi sağlar.

Ana program penceresi > Ayarlar > Ağ koruması > Ağ bağlantıları'nda belirli bir ağ bağlantısı profilini manuel olarak da atayabilirsiniz. Belirli bir ağ bağlantısının üzerine gelin ve Ağ korumasını yapılandır penceresini açmak ve bir profil seçmek için menü simgesini three_dots_menu > Düzenle'yi tıklayın.

Ağ bağlantısı profilleri - Ağ bağlantısı profilleri eklemek veya düzenlemek için Düzenle'yi tıklayın.

Aşağıdaki profiller önceden tanımlanmıştır ve düzenlenemez/silinemez:

Evet - Güvenilir ağlar için (ev veya iş yeri ağı). Bilgisayarınız ve bilgisayarınızda depolanan paylaşılan dosyalar diğer ağ kullanıcıları tarafından görülür ve ağdaki diğer kullanıcılar sistem kaynaklarına erişilebilir (paylaşılan dosya ve yazıcılara erişim etkindir, gelen RPC iletişimi etkindir ve uzak masaüstü paylaşım özelliği kullanılabilir). Güvenli bir yerel ağa erişirken bu ayarın kullanılması önerilir. Bu profil, Windows içinde Etki Alanı veya Özel ağ olarak yapılandırılmışsa otomatik olarak bir ağ bağlantısına atanır.

Genel - Güvenilir olmayan ağlar (ortak ağlar) için. Sisteminizdeki dosyalar ve klasörler ağdaki diğer kullanıcılarla paylaşılmaz veya bu kullanıcılar tarafından görülmez ve sistem kaynaklarının paylaşımı devre dışı bırakılır. Kablosuz ağlara erişirken bu ayarın kullanılması önerilir. Bu profil, Windows içinde Etki Alanı veya Özel ağ olarak yapılandırılmamış herhangi bir ağ bağlantısına otomatik olarak atanır.

Ağ bağlantısı başka bir profile geçiş yaptığında ekranınızın sağ alt köşesinde bir bildirim görüntülenir.