ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Kurallar

Deneme yanılma saldırılarına karşı koruma kuralları, gelen ve giden ağ bağlantıları için kurallar oluşturmanızı, düzenlemenizi ve görüntülemenizi sağlar. Önceden tanımlı kurallar düzenlenemez veya silinemez.

Deneme yanılma saldırısına karşı koruma kurallarını yönetme

Ekle – Yeni bir kural oluşturur.

Düzenle – Mevcut bir kuralı düzenleyin.

Sil - Mevcut bir kuralı kurallar listesinden kaldırır.

UP_DOWN Üst/Yukarı/Aşağı/Alt - Kuralların öncelik düzeyini ayarlar.


note

Mümkün olan en yüksek korumayı sağlamak için en düşük Maks. deneme değerine sahip engelleme kuralı uygulanır. Birden çok engelleme kuralı tespit koşullarıyla eşleştiğinde kural Kurallar listesinde daha düşük bir konumda olsa bile bu uygulama geçerli olur.

Kural düzenleyicisi

CONFIG_EPFW_BRUTE_FORCE_RULE_EDIT

Ad - Kural adı.

Etkin - Kuralı listede tutmak istiyor ancak uygulamak istemiyorsanız açma/kapama düğmesini devre dışı bırakın.

İşlem - Kural ayarları yerine getirilirse Reddet veya Bağlantıya izin ver seçeneklerinden birini belirleyin.

Protokol - Bu kuralın inceleyeceği iletişim protokolü.

Profil - Belirli profiller için özel kurallar ayarlanıp uygulanabilir.

Maksimum girişim sayısı - IP adresi engellenene ve kara listeye eklenene kadar saldırı tekrarı girişimlerinin maksimum sayısı.

Kara listede kalma süresi (dk.) - Kara listede adres süresinin dolma zamanını ayarlar.

Kaynak IP'si - IP adresleri, aralıklar veya alt ağların listesi. Birden çok adres virgülle ayrılmalıdır.

Kaynak IP kümeleri - IP kümelerinde önceden tanımladığınız IP adresleri kümesi.