ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Güvenlik duvarı kuralları

Güvenlik duvarı kuralları, tüm ağ bağlantılarını anlamlı olarak sınamak amacıyla kullanılan koşullar kümesini ve bu koşullara atanmış tüm eylemleri temsil eder. Güvenlik duvarı kurallarını kullanarak, farklı türlerde ağ bağlantıları kurulduğunda hangi eylemin gerçekleştirileceğini tanımlayabilirsiniz.

Kurallar yukarıdan aşağıya doğru değerlendirilir ve önceliklerini ilk sütunda görebilirsiniz. Eşleşen ilk kuralın eylemi değerlendirilmekte olan ağ bağlantılarından her biri için kullanılır.

Bağlantılar gelen ve giden bağlantılar olarak ikiye ayrılabilir. Gelen bağlantılar, yerel sistemle bağlantı kurmaya çalışan uzak bir cihaz tarafından başlatılır. Giden bağlantılar ise tersi yönde çalışır; yerel sistem uzak cihazla bağlantı kurar.

Yeni bir bilinmeyen iletişim algılanırsa, buna izin vermek veya bunu reddetmek konusunda dikkatlice düşünmelisiniz. İstenmeden gelen, güvenli olmayan veya bilinmeyen bağlantılar sistem için bir güvenlik riski oluşturur. Böyle bir bağlantı kurulursa uzak cihaza ve bilgisayarınıza bağlanmaya çalışan uygulamaya dikkat etmenizi öneririz. Birçok sızıntı, özel verileri elde etmeye ve göndermeye veya ana bilgisayar iş istasyonlarına kötü amaçlı uygulamalar yüklemeye çalışır. Güvenlik duvarı, bu tür bağlantıları algılayıp sonlandırmanıza olanak sağlar.

Güvenlik duvarı kurallarını Gelişmiş ayarlar > Korumalar > Ağ erişimi koruması > Güvenlik duvarı > Kurallar > Düzenle'de görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Çok sayıda güvenlik duvarı kuralınız varsa yalnızca belirli kuralları göstermek için bir filtre kullanabilirsiniz. Güvenlik duvarı kurallarına filtre uygulamak için, güvenlik duvarı kuralları listesinin üst kısmındaki Diğer filtreler'i tıklayın. Kuralları aşağıdaki ölçütlere göre filtreleyebilirsiniz:

Kaynak

Yön

Eylem

Uygunluk

Varsayılan olarak, önceden tanımlanmış güvenlik duvarı kuralları gizlidir. Önceden tanımlanmış tüm kuralları görüntülemek için Yerleşik (önceden tanımlanmış) kuralları gizle'nin yanındaki aççma/kapama düğmesini devre dışı bırakın. Bu kuralları devre dışı bırakabilirsiniz, ancak önceden tanımlı bir kuralı silemezsiniz.


note

Kuralları aramak için sağ üst taraftaki ICON_SCAN arama simgesini tıklayın.

Sütunlar

Öncelik - Kurallar yukarıdan aşağıya doğru değerlendirilir ve önceliklerini ilk sütunda görebilirsiniz.

Etkin – Kuralların etkin veya devre dışı olma durumunu gösterir. Bir kuralın etkinleştirilmesi için ilgili onay kutusunun seçilmesi gerekir.

Uygulamala - Kuralın geçerli olduğu uygulamayı belirtir.

Yön – İletişim yönü (gelen/giden/her ikisi).

Eylem – İletişim durumunu gösterir (engelle/izin ver/sor).

Ad - Kural adı. ESET simgesi ICON_HELP_PRODUCT önceden tanımlanmış bir kuralı temsil eder.

Uygulanma sayısı - Kuralın toplam uygulama sayısı.

Kural ayrıntılarını görüntülemek için genişlet simgesini ICON_EXPAND tıklayın.

DIALOG_EPFW_APP_TREE_RULES_PAGE

Denetim öğeleri

EkleYeni bir kural oluşturur.

DüzenleMevcut bir kuralı düzenleyin.

Sil – Mevcut bir kuralı kaldırın.

Kopyala - Seçilen bir kuralın kopyasını oluşturun.

UP_DOWN Üst/Yukarı/Aşağı/Alt - Kuralların öncelik düzeyini ayarlamanıza olanak tanır (kurallar baştan aşağı yürütülür).