ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Etkinleştirme araçları

Etkinleştirme araçları, bir ağ bağlantısına ağ bağlantısı profili atamak için karşılanması gereken özel koşullardır. Bağlı ağ, bağlı bir ağ profili için etkinleştirme araçlarında tanımlananlarla aynı özniteliklere sahipse profil ağa uygulanır. Bir ağ bağlantısı profilinde bir veya daha fazla etkinleştirme aracı olabilir. Birden fazla etkinleştirme aracı varsa ameliyathane mantığı geçerlidir (en az bir koşul karşılanmalıdır). Etkinleştirme araçlarını Ağ bağlantısı profil düzenleyicisinde tanımlayabilirsiniz. Özel ağ bağlantısı profilleri oluşturma işlemi, deneyimli bir kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

Aşağıdaki etkinleştirme araçları kullanılabilir (geçerli ağınızın ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız Ağ bağlantıları bölümüne bakın):

arrow_down_home Bağdaştırıcı

arrow_down_home DNS

arrow_down_home WINS

arrow_down_home DHCP

arrow_down_home Varsayılan ağ geçidi

arrow_down_home Wi-Fi

arrow_down_home Windows profili

arrow_down_home Kimlik doğrulaması