Našla sa infiltrácia

Infiltrácie sa môžu do PC dostať z rôznych zdrojov: z webových stránok, zo zdieľaných adresárov, prostredníctvom e-mailu, z vymeniteľných zariadení počítača (USB kľúče, externé disky, CD/DVD atď.).

Štandardné správanie

V programe ESET Server Security môžu byť infiltrácie zachytené prostredníctvom nasledujúcich modulov:

Rezidentná ochrana súborového systému

Ochrana prístupu na web

Ochrana e-mailových klientov

Manuálna kontrola počítača

Každá z týchto funkcií má prednastavenú štandardnú úroveň liečenia a pokúsi sa súbor buď vyliečiť a presunúť do karantény, alebo ukončiť pripojenie. Notifikácie sa zobrazujú v paneli oznámení v pravej dolnej časti obrazovky. Viac informácií o jednotlivých úrovniach liečenia a správaní nájdete v kapitole Liečenie.

Liečenie a mazanie

Ak rezidentná ochrana súborového systému nemá prednastavenú žiadnu akciu, vyzve vás pomocou výstražného okna, aby ste akciu vybrali sami. Na výber sú spravidla akcie Liečiť, Odstrániť a Žiadna akcia. Možnosť Žiadna akcia sa neodporúča, keďže infiltrácia tým pádom zostáva na svojom pôvodnom mieste a naďalej predstavuje potenciálnu hrozbu. Výnimkou je, ak máte úplnú istotu, že daný súbor bol ako infiltrácia detegovaný omylom.

Liečenie súboru sa dá aplikovať v prípade, že do zdravého súboru bola zavedená časť, ktorá obsahuje škodlivý kód. V tomto prípade má zmysel pokúsiť sa infikovaný súbor liečiť a získať tak späť pôvodný zdravý súbor. V prípade, že infiltráciou je súbor, ktorý obsahuje výlučne škodlivý kód, bude tento odstránený.

V prípade, že infikovaný súbor je „držaný“ napr. systémovým procesom, môže nastať situácia, že nebude vymazaný okamžite, ale až po jeho uvoľnení po reštarte počítača.

Viaceré hrozby

Ak niektoré infikované súbory neboli vyliečené počas kontroly počítača (alebo úroveň liečenia bola nastavená na Neliečiť), zobrazí sa okno, ktoré vás vyzve, aby ste vybrali akciu pre dané súbory. Vyberte akciu individuálne pre každú hrozbu v zozname alebo môžete tiež použiť možnosť Vybrať akciu pre všetky hrozby v zozname a vybrať jednu akciu, ktorá bude použitá pre všetky hrozby v zozname. Potom kliknite na Dokončiť.

Mazanie súborov v archívoch

Pri predvolenej úrovni liečenia je archív zmazaný iba v prípade, že obsahuje len infikované súbory. Archív nebude zmazaný, ak okrem infiltrácie obsahuje aj neškodné neinfikované súbory. Pri nastavení prísnej úrovne liečenia treba byť opatrný – v tomto prípade bude archív vymazaný bez ohľadu na to, či jeho obsah tvoria aj neinfikované súbory.