Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť

Zdieľaná lokálna vyrovnávacia pamäť ESET zvyšuje výkon vo virtuálnych prostrediach tým, že predchádza duplicitnej kontrole na sieti. Každý súbor bude kontrolovaný len raz a uložený v lokálnej vyrovnávacej pamäti. Povoľte možnosť Používanie vyrovnávacej pamäte, aby sa informácie o kontrolovaných súboroch a priečinkoch na sieti ukladali do vyrovnávacej pamäte. Pri novej kontrole bude ESET Server Security hľadať kontrolované súbory vo vyrovnávacej pamäti. Ak nájde zhodné súbory, vylúči ich z kontroly.

Nastavenia servera vyrovnávacej pamäte obsahujú nasledovné:

Názov hostiteľa – názov alebo IP adresa počítača, na ktorom sa nachádza vyrovnávacia pamäť.

Port – číslo portu použitého na komunikáciu (rovnaké ako pri zdieľanej lokálnej vyrovnávacej pamäti).

Používateľské heslo – špecifikujte heslo pre zdieľanú lokálnu vyrovnávaciu pamäť, ak je to potrebné.