Okviri sa upozorenjima i porukama


important

Tražite informacije o uobičajenim upozorenjima i obaveštenjima?

Pronađene pretnje

Adresa je blokirana

Proizvod nije aktiviran

Dostupno je ažuriranje

Informacije o ažuriranju nisu dosledne

Rešavanje problema – poruka „Ažuriranje modula nije uspelo“

„Datoteka je oštećena“ ili „Promena imena datoteke nije uspela“

Sertifikat Veb lokacije je poništen

Blokirana je pretnja sa mreže

Odeljak Okviri sa upozorenjima i porukama u delu Korisnički interfejs omogućava da konfigurišete na koji način ESET Endpoint Security postupa sa otkrivenim stavkama kada je potrebno da korisnik donese odluku (na primer, za potencijalne phishing veb-lokacije).

CONFIG_ALERT

Interaktivna upozorenja

Prozori interaktivnih upozorenja se prikazuju ako se otkrije stavka ili ako je potrebna intervencija korisnika.

Prikaži interaktivna upozorenja

ESET Endpoint Security verzija 7.2 ili novija:

Za korisnike bez upravljanja, preporučujemo da se ova opcija ostavi sa podrazumevanim postavkama (omogućeno).

Za korisnike sa upravljanjem, ova postavka treba da bude omogućena, a zatim izaberite unapred definisanu radnju za korisnike u odeljku Lista interaktivnih upozorenja.

Deaktiviranjem opcije Prikaži interaktivna upozorenja ćete sakriti sve prozore upozorenja i dijaloge u pregledaču. Unapred definisana podrazumevana radnja će biti automatski izabrana (na primer, biće blokirano „potencijalna phishing veb-lokacija“).

ESET Endpoint Security verzija 7.1 ili novija:

Naziv ove postavke je Prikaži upozorenja, tako da nije moguće prilagoditi unapred definisane radnje za određene prozore interaktivnih upozorenja.

Obaveštenja na radnoj površini

Obaveštenja na radnoj površini i saveti u oblačićima su informativnog karaktera i ne zahtevaju interakciju sa korisnikom. Odeljak Obaveštenja na radnoj površini je premešten u opciju Alatke > Obaveštenja u naprednom podešavanju (verzija 7.1 i novije verzije).

Okviri sa porukama

Da bi se iskačući prozori automatski zatvarali nakon određenog vremenskog perioda, izaberite opciju Automatski zatvori okvire sa porukama. Ako se ne zatvore ručno, prozori sa upozorenjima se automatski zatvaraju kada istekne navedeni vremenski period.

Poruke potvrde – Prikazuje listu poruka potvrde za koje možete da odredite da li će se prikazivati ili ne.