Zaštita pristupa Vebu

Mogućnost povezivanja sa Internetom je standardna funkcija na ličnom računaru. Nažalost, u isto vreme ona je postala glavno sredstvo za prenošenje zlonamernog koda. Zaštita pristupa Vebu funkcioniše tako što se nadgleda komunikacija između Veb pregledača i daljinskih servera i usaglašava se sa pravilima za HTTP (protokol za prenos hiperteksta) i HTTPS (šifrovana komunikacija).

Pristup Veb stranicama za koje se zna da sadrže zlonamerni sadržaj se blokira pre nego što se sadržaj preuzme. ThreatSense mašina skenira sve ostale Veb stranice kada se učitaju, a blokira ih ako se otkrije da sadrže zlonamerni sadržaj. Zaštita pristupa Vebu nudi dva nivoa zaštite, blokiranje prema crnoj listi i blokiranje prema sadržaju.

Preporučujemo vam da opcija zaštite pristupa Vebu bude aktivirana. Ovoj opciji možete da pristupite iz glavnog prozora programa ESET Endpoint Security, tako što ćete otići na Podešavanje > Zaštita na internetu > Zaštita pristupa Vebu.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM


Zaštita pristupa Vebu će prikazati sledeću poruku u pregledaču kada je veb-lokacija blokirana:

WEB_BLOCKED


note

Sledeći članak iz ESET baze znanja je možda dostupan samo na engleskom jeziku:

Odblokirajte bezbednu veb-lokaciju na pojedinačnoj radnoj stanici u proizvodu ESET Endpoint Security

Odblokirajte bezbednu veb-lokaciju na krajnjoj tački koristeći ESET Security Management Center


Sledeće opcije su dostupne kada izaberete Napredno podešavanje (F5) > Veb i e-pošta > Zaštita pristupa vebu:

Osnovno – Koristite da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju u odeljku Napredna podešavanja.

Veb protokoli – Omogućava vam da konfigurišete nadgledanje za ove standardne protokole koje koristi većina internet pregledača.

Upravljanje URL adresama – Omogućava vam da odredite URL adrese koje će se blokirati, dozvoliti ili izuzeti iz provere.

Podešavanje parametara programa ThreatSense – Podešavanje naprednog skenera za viruse – omogućava vam da konfigurišete postavke kao što su tipovi objekata za skeniranje (e-pošta, arhive itd.), metode otkrivanja za funkciju zaštite pristupa Vebu itd.

CONFIG_WEB_ACCESS