Veb protokoli

Podrazumevano, ESET Endpoint Security je konfigurisan da nadgleda HTTP protokol koji koristi većina Internet pregledača.

Podešavanje HTTP skenera

HTTP saobraćaj se neprekidno nadgleda na svim portovima za sve aplikacije.

Podešavanje HTTPS skenera

ESET Endpoint Security takođe podržava i proveru HTTPS protokola. HTTPS komunikacija koristi šifrovani kanal za prenos informacija između servera i klijenta. ESET Endpoint Security proverava komunikacije pomoću protokola SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). Program skenira samo saobraćaj na portovima (443, 0-65535) koji su definisani u odeljku Portovi koje koristi HTTPs protokol, bez obzira na verziju operativnog sistema.

Šifrovana komunikacija se podrazumevano skenira. Da biste videli podešavanje skenera, idite na SSL/TLS u odeljku za napredno podešavanje, izaberite opcije Veb i e-pošta > SSL/TLS i aktivirajte opciju Aktiviraj filtriranje SSL/TLS protokola.