Dodavanje adrese na crnu/belu listu i uređivanje na njoj – izuzeci

Ovaj prozor vam omogućava da dodate ili uredite stavke na beloj ili crnoj listi. Otvorite glavni prozor programa ESET Endpoint Security u opcijama Napredno podešavanje > Veb i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte > Adresar zaštite od bezvredne pošte.

E-adresa – E-adresa koju treba dodati/urediti.

Ime – Ime unosa.

Ceo domen – Izaberite ovu opciju za stavku koja će se primeniti na ceo domen kontakta (ne samo na adresu navedenu u polju E-adresa, već na sve adrese u domenu address.info).

Domeni niskog nivoa – Izaberite ovu opciju za unos koji će se primeniti na domene nižeg nivoa kontakta (address.info predstavlja domen, dok my.address.info predstavlja poddomen).